Diversiteit, gelijkwaardigheid en inclusie

Mensen | De kracht van verscheidenheid in onze organisatie

Evonik heeft meer dan 33.000 medewerkers in 100 landen en weerspiegelt een verscheidenheid aan leeftijden, opleidingen, nationaliteiten, rassen, handicaps, culturen, overtuigingen, seksuele geaardheden en geslachten. Deze diversiteit versterkt ons en vergroot onze kracht en waarde bij heel Evonik.  

Diversiteit is meer dan een sociale en politieke verplichting die geworteld is in een oprechte overtuiging. Diversiteit is één van de essentiële sleutels tot ons economisch succes.

We zien diversiteit en inclusie in ons personeelsbestand ook als een motor voor duurzaamheid: De groene transformatie begint in de harten en hoofden van onze medewerkers.

DEI campagne 2022 | Iedereen Evonik - Iedereen Uniek (people stories)