Technology & Infrastructure

Business Lines

Gebundelde expertise voor de chemieproductie

Energy & Utilities

Met energie in de toekomst

Energy & Utilities is een betrouwbare en vooruitstrevende partner van de operatoren in de geïntegreerde productiesites van Evonik. De Business Line zorgt voor een veilige, doelgerichte en econo-mische levering van elektriciteit, stoom, aardgas en secundaire energieën, met behulp van moderne en efficiënte technologieën.

Technical Service

Sterk geïntegreerde technologische partner en drijvende kracht in de levenscyclus van assets

Technical Service is een toonaangevende partner binnen de chemische industrie voor moderne strategieën en vooruitstrevende methoden voor optimalisaties in de levenscyclus van assets.

Process Technology & Engineering

#Technologymatters - Waarde creëren door technologisch leiderschap

Onze experts op het gebied van procestechnologie, engineering en procesveiligheid ontwikkelen en implementeren proactief innovatieve productietechnologie en veilige processen.

Logistics

Logistiek als wereldwijde pionier

Logistics is een expert in het beheer van materiaalstromen in de toeleveringsketen. Als organisatorisch netwerk dat aansluit bij leveranciers en klanten vindt Logistics zeker de beste transportmogelijkheid - over de weg, het spoor, het water, via pijpleiding of door de lucht.

Site Management

Professioneel site management en gerichte ontwikkeling van de sites

De business line Site Management zorgt voor een juridisch conforme en efficiënte werking van de site en voor een gerichte ontwikkeling van de site. Zo kunnen de medewerkers in de installaties zich onder optimale omstandigheden concentreren op hun kernactiviteiten.