Met energie in de toekomst

Energy & Utilities is een betrouwbare en vooruitstrevende partner van de operatoren in de geïntegreerde productiesites van Evonik. De business line zorgt voor een veilige, doelgerichte en economische levering van elektriciteit, stoom, aardgas en secundaire energieën, met behulp van moderne en efficiënte technologieën.

De business line zorgt voor een milieuvriendelijke afvoer van restmateriaal, de klok rond, om een vlotte werking van de site te garanderen. Als wereldwijd competentiecentrum zorgt Energy & Utilities voor de energievoorziening van Evonik - economisch, duurzaam en met een vooruitziende blik.

De experts bij Engery & Utilities zijn verantwoordelijk voor de productie, de handel en de aankoop van energie, evenals voor de emissiehandel, de evaluatie van hernieuwbare energieën en advies over energie in de hele wereld. Het volgens ISO 50001 gecertificeerde energiemanagementsysteem van Evonik is daar een belangrijk onderdeel van. Het heeft als doel het energieverbruik in de onderneming te verlagen in een continu verbeteringsproces, met behulp van een systematische, langdurige en duurzame aanpak. Dat versterkt het concurrentievermogen en vermindert de ecologische voetafdruk.

Digitale oplossingen en advies door energie-experts verbeteren het proces, van analyse tot optimalisatie en implementatie. De business line adviseert ook de operationele divisies van Evonik met op maat gemaakte strategieën, bijvoorbeeld over het gebruik van elektriciteit uit hernieuwbare energieën of de vervanging van aardgas door biogas.

Bovendien levert Energy & Utilities een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheid door het onderhouden van de eigen moderne energiecentrales en de uitfasering van steenkool die daarmee gepaard gaat.