Professioneel site management en gerichte ontwikkeling van de sites

De business line Site Management zorgt voor een juridisch conforme en efficiënte werking van de site en voor een gerichte ontwikkeling van de site. Zo kunnen de medewerkers in de installaties zich onder optimale omstandigheden concentreren op hun kernactiviteiten .

De experts van Site Management nemen de verantwoordelijkheid op zich voor sitespecifieke processen, zoals site- en arbeidsveiligheid, contacten met de overheden en incidentenbeheer, in overeenstemming met alle wettelijke vereisten. Ons portfolio omvat ook het beheer van onroerend goed, de veiligheid van technische installaties, materiaaltechnologie en analytische diensten, vooral op het gebied van de speciaalchemie en de farmaceutische industrie. Het management van de sites is meer en meer gebaseerd op innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van multicopters in de beveiliging van de sites, een geografisch informatiesysteem en een computerondersteund beheer van gebouwen.

Wij bieden de meer dan 20.000 medewerkers die op onze sites werken, diensten aan zoals gezondheidsmanagement, balans tussen werk en privéleven evenals catering. Onze opleidingsafdeling voor stagiairs, meermaals onderscheiden door het economisch tijdschrift Capital, zorgt voor de beschikbaarheid van gekwalificeerde medewerkers.

Naast professioneel sitemanagement zorgt de business line Site Management ook voor een gerichte verdere ontwikkeling van de sites. Haar expertise gaat van hervestiging tot de afwikkeling van hele sites.