Sterk geïntegreerde technologische partner en drijvende kracht in de levenscyclus van assets

Technical Service is een toonaangevende partner binnen de chemische industrie voor moderne strategieën en vooruitstrevende methoden voor optimalisaties in de levenscyclus van assets.

Medewerkers in de installaties profiteren van een verbeterde beschikbaarheid van de installaties, een correcte werking en voortdurende upgrades van de installaties aan concurrentiële voorwaarden. Hiervoor bieden de technologiespecialisten nauwe servicepartnerschappen met doelovereenkomsten, ontwikkeling en overdracht van best practices en technische innovaties.

Of het nu gaat om montage, onderhoud, bouw, renovatie of demontage, Technical Service stuurt de digitale transformatie van zijn methodes en processen aan samen met de digitalisering van industriële installaties, speelt een sleutelrol in de standaardisatieprocessen voor het onderhoud van de chemische industrie en zet zo de norm - zowel voor Evonik als binnen de industrie. De experts voor materiaalbeheer, slim onderhoud, onderhoudsmethodes, turnaround management en contractor management bieden functionele uitmuntendheid en een uitgebreide procesverantwoordelijkheid om een meerwaarde te creëren voor de operatoren van de installaties.

De kostenefficiënte oplossingen van Technical Service zijn wereldwijd beschikbaar. Het serviceportfolio wordt consequent uitgebreid, bijvoorbeeld om medewerkers in de installaties in staat te stellen hun productaanbod aan te vullen met passende technische diensten. Het resultaat zijn op maat gemaakte systeemoplossingen voor klanten van chemische producten die toegevoegde waarde creëren. Omdat de hooggekwalificeerde specialisten hun kennis up-to-date houden, zorgen zij voor een continue kennisoverdracht binnen de industrie. Als het gaat om snel evoluerende technologie en regelgeving, zijn de methodes en strategieën van Technical Service altijd toonaangevend - en vaak ook een stap vooruit.