Jongeren

Hoe kan Evonik bijdragen aan de ontwikkeling van de volgende generatie?

jobstudenten

Ieder jaar zijn er jobstudenten aan het werk bij Evonik. De kinderen van onze werknemers krijgen voorrang voor de job waarvoor zij met hun studierichting in aanmerking komen.

SIRA-project

Het SIRA-project geeft de kans aan laaggeschoolde jongeren om zich te herscholen voor een job in de chemiesector. Evonik engageert zich jaarlijks tot de begeleiding van een aantal SIRA-leerlingen.

stage

Via de stagewerking trachten wij studenten reeds tijdens hun studies te laten proeven van de wereld van Evonik. De nauwe samenwerking met een aantal scholen zorgt ervoor dat jaarlijks een groot aantal studenten de weg naar Evonik vinden.