Jobstudenten

Jaarlijks krijgen jobstudenten de kans om bij Evonik Antwerpen werkervaring op te doen. Zij worden tewerkgesteld in de administratie, de werkplaatsen, productie, labo’s, ...

De minimumleeftijd is 18 jaar.

Het principe is dat kinderen van eigen werknemers voorrang krijgen voor de job waarvoor zij met hun studierichting in aanmerking komen.

Voor specifieke functies, zoals laborant, helper binnen één van onze werkplaatsen of helper in de productie, is de vereiste dat je in een relevante studierichting zit. Zo kan je bijvoorbeeld enkel vakantiewerk als laborant doen als je effectief met de studies chemie bezig bent. Voor deze functies komen ook andere studenten (kinderen van niet-werknemers) in aanmerking.

De selectie vindt plaats tijdens de paasvakantie. Eind mei wordt bekendgemaakt wie in aanmerking komt.

SOLLICITEREN

Vul onderstaand formulier in en mail dit naar evelyne.jacobs@evonik.com.