SIRA-leerlingen

Via een systeem van deeltijds leren en werken worden jongeren gedurende een jaar opgeleid tot procesoperator in de chemische sector.

Het SIRA-project werd in 1987 opgericht. Met dit project willen de deelnemende chemische bedrijven, waaronder Evonik Antwerpen, jongeren gedurende een schooljaar opleiden tot het beroep van procesoperator in de chemische sector, via een systeem van deeltijds leren en werken.

Het project richt zich tot jongeren die:

  • op het tijdstip van de aanwerving tussen de 18 en 25 jaar zijn
  • technische interesse hebben
  • bij de aanvang van de opleiding werkzoekende zijn
  • bereid zijn in ploegendienst te werken
  • slagen in de selectieproeven
  • niet over een diploma beschikken waarmee zij rechtstreeks zouden beantwoorden aan de diplomavereisten voor functie van procesoperator

Het opleidingsprogramma bestaat uit twee dagen per week theoretische opleiding en gemiddeld 3 dagen per week bedrijfspraktijk. Het theoretische gedeelte wordt gegeven in schoolverband, ofwel in het Provinciaal Instituut voor Technisch Onderwijs te Stabroek, ofwel in het Technicum te Antwerpen. De theoretische opleiding gaat steeds door op maandag en dinsdag. De praktische opleiding gebeurt in een specifiek ploegensysteem (vroege, late en nacht). De jongeren voeren opdrachten en werkzaamheden uit in een productie-eenheid. Voor deze bedrijfspraktijk ontvangt de SIRA-leerling een vergoeding.

In juni wordt het theoretische gedeelte op school afgesloten via eindproeven. Een positieve evaluatie van de school en goede praktijkresultaten resulteren in een officieel erkend getuigschrift. De SIRA-leerling maakt dan een reƫle kans om met een vast contract bij Evonik Antwerpen te beginnen.

solliciteren

Solliciteren kan via de website van SIRA: