Stage

Een stage zorgt ervoor dat jongeren hun weg vinden naar de chemische sector en naar Evonik in het bijzonder. Verschillende studenten krijgen de kans praktische ervaringen op te doen tijdens hun stageperiode. Zij lopen stage in verschillende delen van de organisatie, waaronder de werkplaatsen, productie, labo, ...

Na hun stageperiode kunnen zij dan de verworven praktische kennis meenemen in hun verdere studies of carrière, al dan niet bij Evonik.