Evonik in de samenleving

Balans tussen werk en privé

Evonik wil haar medewerkers op verschillende manieren helpen om een perfecte balans te vinden tussen hun werk en privéleven. Evonik streeft naar succes en beseft dat werknemers hiertoe de belangrijkste bijdrage leveren. Het doel is een evenwicht te vinden tussen de persoon zijn job en zijn privéleven, zodat zowel de organisatie als de medewerker zelf hiervan voordeel kunnen ondervinden. De persoonlijke tevredenheid van een medewerker hangt immers samen met zijn productiviteit. Evonik plukt er als organisatie de vruchten van wanneer de medewerker slaagt in het vinden van een goed evenwicht!

Iedere medewerker van Evonik heeft recht op dagen arbeidsduurvermindering. Er wordt gewerkt in een 40uren stelsel. Als compensatie hiervoor krijgt de medewerker extra verlofdagen. Een groot aantal medewerkers kan ook genieten van het systeem van glijtijd.

Aan de hand van deze zaken, gecombineerd met ons ruime aanbod aan verzekeringen proberen wij het onze medewerkers zo aangenaam mogelijk te maken!