Onze site

AC/MC-eenheid

Hier wordt acroleïne en methylmercaptaan geproduceerd. Deze twee stoffen, die uitsluitend binnen de fabriek verwerkt worden, vormen samen met blauwzuur de basiscomponenten voor het aminozuur methionine. De grondstoffen voor de twee producten zijn propeen, respectievelijk zwavel, methanol en waterstof.

ACA/eenheid

Acroleïnecyaanhydrine-acetaat is een uitgangsstof voor BASTA®, een totaalherbicide van de nieuwe generatie. Het werkt enkel via het blad, heeft geen bodemwerking en wordt snel en volledig afgebroken. Het wordt o.a. in de fruitteelt en in de bosbouw gebruikt.

AO-eenheid

Waterstofperoxide wordt in diverse concentraties uit waterstof en zuurstof geproduceerd. Het wordt als bleek- en oxidatiemiddel toegepast in de textiel, de papier- en de chemische industrie, evenals bij de houtverwerking en de behandeling van afvallucht en afvalwater. Het is een uitgangsproduct voor peroxiden en andere chemicaliën. Voor het ontgiften van afvalwater is waterstofperoxide een zeer belangrijk en milieuvriendelijk product. Het wordt ook door kappers gebruikt om het haar te bleken.

B-eenheid

Cyaanwaterstof of blauwzuur wordt niet verkocht, maar in de fabriek ingezet als grondstof voor de productie van een hele reeks organische stoffen.

HKCS-eenheid

Chloorsilanen worden geproduceerd via een reactie van vast Si-metaal met chloorwaterstofgas in twee verschillende installaties, elk met een eigen technologie. Het siliciumtetrachloride wordt als grondstof ingezet in de FK-eenheid voor de productie van Aerosil®. Het trichloorsilaan wordt hoofdzakelijk intern verwerkt voor de productie van organosilanen.

FK-eenheid

Aerosil® wordt als bindmiddel gebruikt in verven, lakken, pasta’s en als vulstof in rubber en siliconenrubber. Het wordt tevens toegepast in de cosmetische en de farmaceutische industrie. Aerosil® is een zeer fijn verdeelde stof. Als men bv. 10 g Aerosil® fijn uitstrijkt, dan kan men de oppervlakte van een voetbalveld bedekken. Nog enkele toepassingen: bindmiddel in tandpasta, gaat het klonteren van make-up tegen, zorgt ervoor dat tabletten in water uit elkaar vallen, zit in de beeldbuis van de tv, zit in autobanden, vooral winterbanden, om spijkermateriaal te kunnen vermijden, gelijkmatig uitstrijken van verf, vernis en lak, zat in de laarzen van de eerste maanwandelaars.

ME-1- en ME-2-eenheid

Methionine is een essentieel aminozuur en vormt een belangrijk bestanddeel in veevoeder. Wat de veevoeding betreft, heeft methionine een groot voordeel: het heeft namelijk geen bijsmaak, wat met vismeel wel het geval is. Ook wordt methionine in de farmaceutica gebruikt ter bestrijding van o.a. leverkwalen.

PACM-eenheid

In de PACM-eenheid worden 2 producten (PACM en TMC-on) geproduceerd. Deze dienen voornamelijk als grondstoffen voor verschillende kunststoffen.

SL-eenheid

Organosilaan Si 69 wordt in de rubberindustrie gebruikt voor het verbeteren van de mechanische eigenschappen van rubber en voor het bekomen van een goede hechting van rubber aan bv. staal. Door gebruik in de oppervlaktelaag van ‘groene’ autobanden daalt de rolweerstand en hierdoor het benzineverbruik.