Nieuwe investeringen

In 1974 werd het grondwerk gestart voor wat later zal uitgroeien tot onze ACA-eenheid, acroleïnecyaanhydrineacetaat, een tussenproduct voor pesticiden. Het startte met de triazine-eenheid voor de productie van agrochemicaliën, wat vervolgens geïntegreerd werd in een multifunctionele eenheid. Na meerdere investeringen in tussenproducten kon Evonik in 1988 de ACA-eenheid uitbouwen.

In 1976 startte Evonik de productie van het organosilaan Si 69®, een steeds meer gevraagde grondstof, die samen met de grondstof trichloorsilaan een grote technologische sprong voorwaarts creëerde in de bandenindustrie. Het zorgde voor een verminderde rolweerstand en een betere grip op de baan.