Milieu en energie

De biologische waterzuiveringsinstallatie was in 1990 het startsignaal van een hele reeks installaties die het milieu ten goede komen. Hiernaast werden een H2O2-wasser (1998), een ondergronds bluswateropvangsysteem (2001) en een buffertank voor de Biologie (2002) opgestart.

Om stoom met hoogst mogelijke energie-efficiëntie te kunnen produceren, nam Evonik Antwerpen in 1999 in samenwerking met Electrabel een WKK-installatie in dienst. Deze WKK-installatie genereert 45 megawatt aan elektriciteit op basis van aardgas waarbij zeer hete verbrandingsgassen ontstaan. De warmte van deze verbrandingsgassen wordt grotendeels gerecupereerd door er stoom mee te produceren. Een dergelijke combinatie van elektriciteits- en stoomproductie verbruikt 30% minder brandstof dan conventionele gescheiden producties, waardoor de CO2-uitstoot in dezelfde verhouding gereduceerd wordt, wat belangrijk is binnen de Kyoto-overeenkomsten.