Haventoppers
Haventoppers

Krachten bundelen in de haven

Omgeving | Samen groeien

In dit deel duiken we dieper in de dynamische wereld van de Port of Antwerp-Bruges, een bruisend hart van economische activiteit en een thuisbasis voor een breed scala aan bedrijven. Hier, in de grootste geïntegreerde chemiecluster van Europa, vinden we niet alleen geavanceerde technologieën en een sterke infrastructuur, maar ook een netwerk van samenwerkende bedrijven die elkaar versterken.

Deze synergie is mede mogelijk gemaakt door essenscia, de sectorfederatie die ons, samen met meer dan 450 andere aangesloten bedrijven, voorziet van cruciale expertise en ondersteuning, afgestemd op de specifieke behoeften van onze sector en de Vlaamse regelgeving.

Terwijl we de samenwerking tussen bedrijven en de rol van de federatie verkennen, mogen we de kern van onze industrie niet vergeten: de mensen. Het zijn de toegewijde professionals die elke dag weer bijdragen aan de groei en het succes van onze sector. Hun harde werk en toewijding zijn de ware bouwstenen van onze vooruitgang. Daarom is het belangrijk om hier ook kort stil te staan bij initiatieven zoals de campagne 'Haventoppers', die de menselijke factor vieren en de onmisbare inzet van onze medewerkers in de schijnwerpers zetten. De Haventoppers-campagne is een hartelijke dankbetuiging aan iedereen die bijdraagt aan het succes van de Port of Antwerp-Bruges en benadrukt hoe we, door samen te werken en elkaar te ondersteunen, als gemeenschap kunnen groeien en bloeien.

Evonik Antwerpen ligt in de Port of Antwerp-Bruges, een wereldwijd erkende chemische hub en de grootste geïntegreerde chemische cluster in Europa. Deze haven speelt een sleutelrol in de Europese olie- en chemische industrie, met Antwerpen als centrum voor chemische productie en Zeebrugge als strategische hub voor LNG ('Liquefied Natural Gas', oftewel vloeibaar aardgas).

De unieke integratie en diversiteit binnen de waardeketen van de chemische sector in de haven zorgen voor een uiterst kostenefficiënte productie. Dit wordt versterkt door de nauwe samenwerking tussen de bedrijven, niet alleen op productieniveau, maar ook in energievoorziening en duurzame diensten zoals afvalverwerking. Deze synergieën dragen bij aan de kracht en het succes van onze bedrijfsactiviteiten.

Met een uitgebreid netwerk van meer dan 1.000 km aan pijpleidingen, beheerd door zowel privébedrijven als de haven zelf, is Port of Antwerp-Bruges een cruciale schakel voor de distributie van chemische producten naar de Europese markt en ver daarbuiten. De haven biedt directe verbindingen naar 1.300 havens wereldwijd, wat ons en onze buurbedrijven in staat stelt om efficiënt te opereren op een globale schaal.

Als pionier in de circulaire economie ondersteunt Port of Antwerp-Bruges ons en andere bedrijven in het streven naar duurzaamheid door het hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Dit commitment aan circulaire chemie is essentieel voor het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het ondersteunen van een duurzame toekomst.

De samenwerking tussen Evonik Antwerpen en onze buurbedrijven binnen deze dynamische havenomgeving is een toonbeeld van hoe gezamenlijke inspanningen kunnen leiden tot economische groei, innovatie en duurzaamheid.

Bij Evonik Antwerpen zijn we trots om deel uit te maken van essenscia Vlaanderen, de toonaangevende federatie die de chemie- en life sciences-sector in onze regio vertegenwoordigt. Met meer dan 450 aangesloten bedrijven biedt essenscia Vlaanderen ons onmisbare expertise, advies en dienstverlening, specifiek afgestemd op de Vlaamse markt en regelgeving.

De sector, waarin wij actief zijn, is één van de krachtpatsers van de Vlaamse economie, met een significante bijdrage aan werkgelegenheid, omzet, export en toegevoegde waarde. Bovendien is onze industrie een leider in onderzoek en ontwikkeling, wat essentieel is voor onze voortdurende innovatie en groei.

Als onderdeel van de grootste geïntegreerde chemiecluster in Europa, gelegen in de Antwerpse haven, profiteren we bij Evonik Antwerpen van de sterke positie en de synergieën die essenscia Vlaanderen ons biedt. Hun steun stelt ons in staat om onze activiteiten te versterken en onze toekomst te verzekeren in een competitieve, wereldwijde markt.