ECLUSE

Omgeving | Innovatie in energie en partnerschap

ECLUSE is een baanbrekend initiatief dat de toekomst van energievoorziening in de Antwerpse haven transformeert. Dit project, dat de krachten bundelt van zowel private als publieke partners, is een toonbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot duurzame vooruitgang.

De ECLUSE-tunnel: een duurzame verbinding

De bouw van de ECLUSE-tunnel, die het stoomnetwerk van de linker- naar de rechteroever van de Schelde uitbreidt, is een cruciale stap in het verbinden van de waste-to-energy installaties van Indaver en SLECO met het speciaalchemiebedrijf Evonik. Deze tunnel is de sleutel tot het realiseren van een circulaire en klimaatneutrale chemie binnen een industriële symbiose.

Energie-efficiëntie in actie

ECLUSE is al actief in het valoriseren van energie door stoom, gegenereerd uit de verbranding van afval, direct te leveren aan vijf bedrijven in de Waaslandhaven. Met de aansluiting van Evonik op het stoomnetwerk, verhogen we het directe gebruik van warmte, wat resulteert in een hoger energetisch rendement en een aanzienlijke vermindering van CO2-emissies.

Een groene toekomst voor Evonik Antwerpen en de haven

Door de overstap naar stoom van ECLUSE kan Evonik Antwerpen het gebruik van aardgas drastisch verminderen, wat gelijkstaat aan het jaarlijkse verbruik van meer dan 38.000 gezinnen. Deze verandering zal leiden tot een vermindering van 100.000 tot 150.000 ton CO2-emissies per jaar, waarbij de helft van de stoom als groene warmte wordt beschouwd.

De voordelen van ECLUSE

De voordelen van ECLUSE strekken zich uit over verschillende domeinen:

 • Minder fossiele brandstoffen
  Bedrijven die aansluiten op ECLUSE kunnen hun afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen, waarbij de helft van de gebruikte stoom als 'groen' wordt beschouwd.
   
 • CO2- en stikstofemissies
  De aansluiting van Evonik alleen al zal een jaarlijkse besparing van minstens 100.000 ton CO2-emissies opleveren, en een vermindering van stikstofemissies met 75%.
   
 • Energie- en klimaatdoelstellingen
  ECLUSE zal een significante bijdrage leveren aan de doelstellingen uit het Nationaal Energie- en Klimaatplan, zowel voor de groei van warmtenetten als voor de productie van groene warmte.
   
 • Energie-efficiëntie
  Door warmte direct te benutten, wordt het energetisch rendement verhoogd en energieverlies geminimaliseerd.

Een blik op de toekomst

Met de ECLUSE 2-tunnel wordt niet alleen de huidige capaciteit uitgebreid, maar ook de mogelijkheid gecreëerd voor toekomstige aansluitingen van andere bedrijven op het stoomnetwerk. Dit versterkt de positie van de Antwerpse haven als een duurzame industriële cluster.