Antwerpen

Wat houdt de opleiding 7de jaar Chemische Procestechnieken in?

Bij Evonik Antwerpen leiden we al verschillende jaren stagiairs op in het kader van hun opleiding 7de jaar Chemische Procestechnieken (7CPT). Sofie Anné, coördinator van deze opleiding in Technisch Instituut Sint-Carolus (Sint-Niklaas) vertelt er meer over, samen met haar collega Bart Roggeman die de opleiding begeleidt aan het PITO in Stabroek.

Sofie: “De opleiding tot procesoperator bieden we op Sint-Carolus aan sinds 2006 en bestaat in twee varianten: klassiek of duaal. Bij de klassieke optie krijg je een ruime theoretische basis op school en je maakt kennis met de echte job tijdens 10 stageweken. In deze periodes van telkens enkele aaneensluitende weken ervaar je het shiftwerk in het echt en de impact ervan op je leven. De duale opleiding biedt net dezelfde theoretische achtergrond, maar je verwerkt de leerstof op een kortere tijd en dat hogere tempo is best pittig. De praktijkperiode is enkele weken langer, ongeveer de helft van het schooljaar, waardoor je nog intensiever kennismaakt met de job van procesoperator. Op dit moment volgen ca. 20 studenten de duale opleiding en 40 het klassieke traject.”

Bart: “Bij ons leiden we dit jaar een dertigtal toekomstige procesoperatoren op via de opleiding 7CPT. Deze opleiding, die we intussen 13 jaar aanbieden, loopt in veel opzichten parallel met de SIRA-opleiding, waarvoor het PITO al 40 jaar met Evonik Antwerpen en andere chemiebedrijven in de Antwerpse haven samenwerkt. Een 7de jaar CPT is geschikt voor wie een middelbaar diploma haalde – dat is voor SIRA niet noodzakelijk - en geïnteresseerd is in techniek en chemie. Ook de stage verloopt anders: 7CPT opteert voor twee blokken van enkele weken, SIRA laat haar studenten wekelijks twee dagen school en drie dagen stage lopen. Op het einde van het schooljaar leveren beide even goed opgeleide procesoperatoren af.”

Vooropleiding in chemie is niet noodzakelijk

Sofie: “Het is niet de bedoeling om mensen af te schrikken, maar het mag duidelijk zijn dat een 7de jaar CPT een intens opleidingsjaar is. Wie zich aanmeldt laten we bij ons daarom eerst een ijkingstest afleggen, zodat de jongere een idee heeft waar hij of zij aan toe zijn. De kandidaten met de beste testresultaten stappen meestal in het duale traject en hebben vaker een chemische of technische achtergrond, vanuit de middelbare school of uit de terugstroom uit het hoger onderwijs. In het klassieke traject verwelkomen we de andere studenten, die de meest diverse achtergrond hebben.”

Bart: “Dat klopt, ook onze instroom is heel divers. We zien naast cursisten uit klassieke technische of wetenschappelijke richtingen zelfs studenten die secretariaat-moderne talen, landbouw of lassen hebben gevolgd. Die verschillende achtergronden beschouw ik echter als een verrijking voor de teams waar onze afgestudeerde leerlingen later terechtkomen. Een procesoperator moet oplossingsgericht kunnen werken en dan is een divers team een meerwaarde.”

Sofie: “Als je mensen kansen geeft, zie je soms straffe trajecten en ongelooflijke resultaten. Sommige zullen me nog lang bijblijven. Bijvoorbeeld een 30-jarige buitenlandse student, die al een gezin had en ook een taalbarrière moest overwinnen, werkte keihard en slaagde met vlag en wimpel. Hij doet het nu in zijn job supergoed. Het verschil kunnen maken voor iemands toekomst, dat is heel tof!”

Intensieve begeleiding

Bart: “De theorie krijgen de leerlingen op school. Het opleiden en begeleiden van de 7CPT-klas vraagt extra inzet van de vakleerkrachten. Je geeft de leerstof niet alleen anders, op een meer praktische manier, maar het is ook een begeleidingstraject waarbij je op verschillende momenten opvolgt wat de jongere op het bedrijf leert. De leerlingen krijgen twee grote stageblokken van zeven en acht weken; waar ze meerdere keren bezoek krijgen van hun stagebegeleider van de school. Tijdens zo’n bezoek bekijkt de stagebegeleider samen met de stagementor op het bedrijf het verloop en de vorderingen in de praktijkomgeving.”

Sofie: “Op een jaar tijd iemand opleiden tot een volwaardige procesoperator is inderdaad intensief, voor de student, maar ook voor ons. Dat lukt alleen maar als de student hard wil werken en zowel leraren, stagebegeleiders en de stagementoren in de bedrijven zeer nauw betrokken zijn en kort op de bal spelen. Als leerkrachten geven wij elkaar zelfs regelmatig bijscholing, zodat iedereen beter kan inschatten wat de vakken van de collega’s inhouden. De meeste van onze leerkrachten hebben ook zelf een stage van enkele dagen tot weken in een bedrijf gedaan, om te weten wat een procesoperator allemaal precies moet kennen.”

“De combinatie van de inzet van onze studenten, de omkadering die we bieden en het engagement van stagementoren in de bedrijven zorgt ervoor dat we een verandering in hun leven teweegbrengen. De upgrade van hun middelbaar diploma met een diploma van procesoperator maakt echt een verschil in de kansen die ze zullen krijgen op de arbeidsmarkt. Na bijna 20 jaar studeerden bij Sint-Carolus ca. 700 studenten 7CPT af, waar we heel fier op zijn. Ook de chemiebedrijven zijn bijzonder tevreden over de goede samenwerking.”

Bart: “Inderdaad, onze afgestudeerde procesoperatoren zijn gewilde profielen in de chemische sector. We investeren echt veel in onze 7CPT-studenten. Hen na een intensief schooljaar mogen loslaten en zien dat ze het goed doen, daar doe ik het voor. De stagementoren van de bedrijven zullen dat wel herkennen. Als zij op het einde van het schooljaar mee naar de presentaties van de 7CPT-studenten komen luisteren en hen zien stralen, dat is alle geïnvesteerde energie waard. Laat de volgende lichting studenten maar komen!”