#VoW | Veilig op weg

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers te beperken, organiseert Evonik Antwerpen op zondag 17 oktober, aan het Districtshuis in Berendrecht, gratis interactieve workshops om iedereen bewust te maken van de dode hoek bij grote voertuigen.

Vervoersmodi zoals de (elektrische) fiets, de speed pedelec, de racefiets, … spelen in het Antwerpse havengebied en daarbuiten een steeds belangrijkere rol in duurzame en gezonde mobiliteit van mensen. De fiets is een aantrekkelijk alternatief gebleken ten opzichte van de eeuwige files van het autoverkeer. Maar als het vervoer per fiets toeneemt, is er des te meer aandacht nodig voor de veiligheid van de fietser in het verkeer zelf, want meer fietsers betekent ook meer risico op ongevallen.

 

Wakker schudden met een impactvolle en realistische campagne

Daarom lanceert Evonik de campagne #VoW, wat staat voor ‘Veilig op Weg’. De boodschap die we met deze campagne willen geven is om alert te zijn voor de dode hoek in het verkeer. Wij willen iedereen in het verkeer wakker schudden. We kiezen voor een impactvolle en realistische campagne om door te dringen tot de leefwereld van iedereen, bedoeld om te raken en levens te redden. Onze campagnebeelden zijn reëel: van een jong en kwetsbaar kind tot een dode hoek slachtoffer die haar verhaal nog kan én zal navertellen!

VIDEO

#VoW staat voor 'Veilig op Weg' en kadert volledig in het teken van de dode hoek problematiek.

MIRELLA
MIRELLA

verkeersslachtoffer van een dode hoek ongeval

CIESSE
CIESSE

jong en kwetsbaar in het verkeer

Synergieën creëren

De verkeerscampagne ‘Veilig op Weg’ is een bestaand initiatief van Transport en Logistiek Vlaanderen en was opgericht om jongeren bewust te maken van de dode hoek. Hoe gedraag je je verkeersveilig wanneer je in de buurt bent van een vrachtwagen? Waar zijn nu precies de gevarenzones naast en achter een vrachtwagen? Evonik Antwerpen wilde dit project open trekken naar grotere doelgroepen. We zijn dan ook blij om als eerste bedrijf in België deze opleidingsworkshop aan onze medewerkers te kunnen aanbieden, maar ook aan jullie, onze buurtbewoners.

 

Inschrijven voor de workshops is een must

De workshop bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte van telkens 25 minuten. Tijdens de theorie wordt een film rond verkeersveiligheid vertoond, waarin het aspect van de gevarenzones van vrachtwagens uitgebreid aan bod komt. De nadruk wordt hierbij gelegd op de vier eenvoudige en concrete vuistregels die de veiligheid in de buurt van een vrachtwagen moeten verhogen.

Tijdens het praktijkgedeelte leren de deelnemers een vrachtwagen van zeer nabij kennen: ze nemen plaats in de cabine om met eigen ogen vast te stellen waar het gezichtsveld van de bestuurder zich bevindt, ze stellen zelf vast waar de gevarenzones zich rondom de vrachtwagen bevinden, ze worden in de oplegger geconfronteerd met krantenknipsels over dode hoek ongevallen. Een maquette maakt nog eens duidelijk hoe we ons best gedragen in de buurt van een vrachtwagen, meer specifiek op kruispunten.

Inschrijven voor deze uiterst interessante workshop is een must en kan via volgende link:

Je inschrijving is pas definitief na een bevestigingsmail.

 

Het onderwerp leeft meer dan ooit

Onze campagne kan bij velen wat los maken: steun, kritiek en emotie. We gaan dan ook de gevoelens van nabestaanden, vrachtwagenbestuurders en zwakke weggebruikers niet voorbij. Door het tragische ongeval in Antwerpen enkele weken geleden, leeft het onderwerp misschien nu wel meer dan ooit.

Maar ook na deze campagne zal onze missie nog niet ten einde zijn. Die zal pas stoppen als er geen onnodige slachtoffers meer vallen.

  • 17.10.2021
    Districtshuis Berendrecht
    Antwerpsebaan 140