Antwerpen

#VoW | Veilig op weg

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal dagelijkse verkeersslachtoffers te beperken, organiseert Evonik Antwerpen op zondag 26 september tijdens de dorpsdag in Stabroek gratis interactieve workshops (theorie + praktijk) om ook jou bewust te maken van de dode hoek bij grote voertuigen. Evonik Antwerpen wil iedereen ‘Veilig op Weg’, #VoW. Een niet te missen workshop voor jong én oud.

Vervoersmodi zoals de (elektrische) fiets, de speed pedelec, de racefiets, … spelen in het Antwerpse havengebied en daarbuiten een steeds belangrijkere rol in duurzame en gezonde mobiliteit van mensen. De fiets is een aantrekkelijk alternatief gebleken ten opzichte van de eeuwige files van het autoverkeer. Maar als het vervoer per fiets toeneemt, is er des te meer aandacht nodig voor de veiligheid van de fietser in het verkeer zelf, want meer fietsers betekent ook meer risico op woon/weg-werkongevallen.

 

Wakker schudden met een impactvolle en realistische campagne

Daarom lanceert Evonik Antwerpen de campagne #VoW, wat staat voor ‘Veilig op Weg’. De belangrijke boodschap die we met deze campagne willen geven - richting alle verkeersgebruikers - is om bijzonder alert te zijn voor de dode hoek in het verkeer. We willen meegeven hoe iedereen zich veilig kan verplaatsen in de buurt van vrachtwagens. Ernstige tot dodelijke ongelukken moeten vermeden worden!

Daarom willen wij iedereen in het verkeer wakker schudden. We kiezen dan ook voor een impactvolle en realistische campagne om door te dringen tot de leefwereld van iedereen, bedoeld om te raken en levens te redden. Onze campagnebeelden zijn dan ook reëel: van een jong en kwetsbaar kind tot een dode hoek slachtoffer die haar verhaal nog kan én zal navertellen aan jullie!

VIDEO

#VoW staat voor 'Veilig op Weg' en kadert volledig in het teken van de dode hoek problematiek.

MIRELLA
MIRELLA

verkeersslachtoffer van een dode hoek ongeval

CIESSE
CIESSE

jong en kwetsbaar in het verkeer

Synergieën creëren

We werken voor dit project samen met onze verkeerspartner EduCare én met TLV (Transport en Logistiek Vlaanderen). De verkeerscampagne ‘Veilig op Weg’ is een bestaand initiatief van TLV en was opgericht om jongeren bewust te maken van de dode hoek. Hoe gedraag je je verkeersveilig wanneer je in de buurt bent van een vrachtwagen? Waar zijn nu precies de gevarenzones naast en achter een vrachtwagen? Evonik Antwerpen vroeg TLV of het project niet kon verbreed worden, of het kon opengetrokken worden naar grotere doelgroepen, naar bedrijven zoals Evonik Antwerpen. We zijn dan ook blij om als eerste bedrijf in België deze opleidingsworkshop aan onze eigen medewerkers te kunnen aanbieden, maar ook aan jullie, onze buurtbewoners.

 

Inschrijven voor de workshops is een must

De opleidingsworkshop bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte van telkens 25 minuten. Tijdens de theorie wordt een film rond verkeersveiligheid vertoond, waarin het aspect van de gevarenzones van vrachtwagens uitgebreid aan bod komt. De nadruk wordt hierbij hoofdzakelijk gelegd op de vier eenvoudige en concrete vuistregels die de veiligheid in de buurt van een vrachtwagen moeten verhogen.

Tijdens het praktijkgedeelte leren de deelnemers een vrachtwagen van zeer nabij kennen: ze nemen plaats in de cabine om met eigen ogen vast te stellen waar het gezichtsveld van de bestuurder zich bevindt, ze stellen zelf vast waar de gevarenzones zich rondom de vrachtwagen bevinden, ze worden in de oplegger geconfronteerd met krantenknipsels over dode hoek ongevallen. Een maquette maakt nog eens duidelijk hoe we ons best gedragen in de buurt van een vrachtwagen, meer specifiek op kruispunten.

Inschrijven voor deze uiterst interessante workshop is een must en kan via volgende link:

Inschrijven kan tot 24 september (14u59). Je inschrijving is pas definitief na een bevestigingsmail.

 

Het onderwerp leeft meer dan ooit

Onze campagne zal misschien bij velen wat los maken: steun, kritiek en emotie. We gaan dan ook de gevoelens van nabestaanden, vrachtwagenbestuurders en zwakke weggebruikers niet voorbij. Door het tragische ongeval in Antwerpen enkele weken geleden, leeft het onderwerp misschien nu wel meer dan ooit.
 

Maar ook na deze campagne zal onze missie nog niet ten einde zijn. Die zal pas stoppen als er geen onnodige slachtoffers meer vallen.