Compliance

Als internationale onderneming staat Evonik voor een bijzondere uitdaging om alle van toepassing zijnde wetten na te leven. Om succesvol te zijn in het internationale bedrijfsleven moeten we de verschillende wettelijke voorschriften en culturele verdragen nauwgezet opvolgen.

Compliance wordt in onze dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd en wordt door leden van de Vorstand, leidinggevenden en iedere medewerker op dezelfde manier beleefd. Samen bepalen ze het interne en externe imago van Evonik en beslissen ze of Evonik wordt beschouwd als een betrouwbare partner en aantrekkelijke werkgever.

Reeds in 2007 heeft de Vorstand een gedragscode goedgekeurd die de medewerkers ondersteunt bij hun dagelijkse werkzaamheden. Deze gedragscode overkoepelt alle compliance-activiteiten binnen het Evonik-concern en stelt minimumvereisten die bindend zijn voor alle medewerkers over de hele wereld.

De inspanningen om de juiste houding van de onderneming en bij de medewerkers te garanderen, gaan echter nog verder. Evonik stelt zichzelf de uitdaging om alle van toepassing zijnde wetten, bedrijfsinterne regels en ethische normen na te leven.                       

Om schendingen te voorkomen, bieden de Compliance Officers binnen het hele concern een waaier van opleidingsinitiatieven aan. Naast klassieke opleidingssessies voorziet de firma ook een e-learning opleidingsprogramma over de Gedragscode, waaraan al meer dan 10.000 medewerkers hebben deelgenomen.

Meer Informatie

Lees meer details op onze corporate website.