Succes in actie

Veiligheid, Gezondheid, Milieu | Onze resultaten spreken voor zich

Wij zijn bij Evonik Antwerpen toegewijd aan het creëren van een veilige en duurzame werkomgeving. Onze inspanningen hebben geleid tot concrete verbeteringen binnen onze organisatie en de industrie. Hier zijn enkele hoogtepunten van onze successen:

Ongeëvenaarde veiligheidsprestaties

We zijn trots te kunnen melden dat onze ongevallencijfers in de chemie aanzienlijk lager liggen dan het gemiddelde in de Belgische industrie. Dit is een direct resultaat van onze proactieve veiligheidsmaatregelen en onze toewijding aan het welzijn van onze medewerkers. Binnen de sector worden we erkend als een voorbeeld op het gebied van veiligheid.

Innovatieve opleidingen: Safety Street

Onze 'Safety Street' is een interactieve opleidingservaring die zowel onze medewerkers als contractoren op een boeiende manier informeert over diverse veiligheidsthema's. Deze aanpak heeft ons geholpen een cultuur van veiligheidsbewustzijn te cultiveren en is een succesverhaal dat we graag delen.

Samen Sterker: BZS (Brandweernetwerk Zeehaven Schelde)

Door een uniek samenwerkingsverband tussen de bedrijfsbrandweren van de industrie en de publieke brandweer van Antwerpen en Waasland, hebben we een netwerk gecreëerd dat de veiligheid in onze regio versterkt. Dit partnerschap, bekend als BZS, is een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot een veiligere werkomgeving voor iedereen.

Toewijding aan milieu en duurzaamheid

Ons hervergunningstraject is succesvol afgerond, en we hebben stelselmatige verbeteringen aan milieuthema's gepland voor de komende jaren. Onze focus ligt op het bereiken van klimaatdoelstellingen door de reductie van de NOX- en CO2-uitstoot. In nauwe samenwerking met onze afdeling Sustainability werken we aan de vermindering van energie- en waterverbruik, wat bijdraagt aan een duurzamere toekomst.

Preventie van ernstige incidenten

We hebben een specifieke focus op het voorkomen van arbeidsongevallen. Onze aanpak is verankerd in EEVA (Evonik’s Essentiële Veiligheidsregels voor de site in Antwerpen), zes essentiële veiligheidsregels die we op de site in Antwerpen met verhoogde aandacht toepassen. Deze regels zijn zorgvuldig ontworpen om onze mensen te beschermen tegen de meest significante risico's in onze bedrijfsactiviteiten. Voor het succes van dit concept is het cruciaal dat iedereen binnen onze organisatie zich inzet en zijn of haar schouders eronder zet.

Veiligheid woon-werkverkeer

We erkennen dat veiligheid verder gaat dan onze site. Daarom hebben we maatregelen genomen om ook het woon-werkverkeer veiliger te maken. Zo is er een verplichte interne opleiding voor medewerkers die met een speedpedelec naar de site komen, wat bijdraagt aan een veiligere reis voor iedereen.