Samen sterk voor een veilige en duurzame toekomst

Veiligheid, Gezondheid, Milieu | Omdat zorg voor mens en milieu ons allen aangaat

Veiligheid, Kwaliteit en Milieu (VKM) is meer dan een verplichting: het is een kernwaarde die ten grondslag ligt aan alles wat we doen.

Onze toewijding aan VKM raakt iedereen: van onze werknemers en leveranciers tot de lokale gemeenschap en de bredere maatschappij. Wij geloven dat een veilige en gezonde werkomgeving, gecombineerd met een verantwoord milieubeleid, essentieel is voor het welzijn van iedereen.

Voor werknemers en partners: een veilige haven

Elke persoon die onze site betreedt, of het nu een werknemer, contractor of bezoeker is, verdient een veilige en gezonde (werk)omgeving. We zetten ons in om risico's te minimaliseren en ongevallen te voorkomen, zodat interne of externe medewerkers met een gerust hart hun werk kunnen doen. Dit betekent dat ze zich kunnen concentreren op wat echt belangrijk is: hun werk, zonder zorgen over hun veiligheid.

Voor onze buren: een betrouwbare buur

De veiligheid en gezondheid van de omgeving van onze Evonik-site is net zo belangrijk als die van onze eigen werknemers. Wij nemen onze verantwoordelijkheid serieus en werken nauw samen met omwonenden en buurbedrijven om een harmonieuze en veilige omgeving te waarborgen. Hun gemoedsrust is onze prioriteit.

Voor onze planeet: een groene voetafdruk

Milieuzorg is een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering. We zijn toegewijd aan de bescherming van bodem, oppervlaktewater, lucht en biodiversiteit op en rond onze site. Door het veilig en milieubewust beheren van gevaarlijke stoffen, behouden we niet alleen onze 'license to operate', maar dragen we ook bij aan een duurzame toekomst.

Onze voortdurende inzet: lagere emisies, hogere standaarden

We rusten niet op onze lauweren. De afgelopen jaren hebben we onze focus verlegd naar het verder verlagen van NOX-uitstoot en CO2-emissies die ontstaan bij verwarmingsprocessen. Dit is een bewijs van onze voortdurende inzet om de impact op het milieu te verminderen en tegelijkertijd de industrienormen te overtreffen.