Onze toewijding aan Veiligheid, Kwaliteit en Milieu

Veiligheid, Gezondheid, Milieu | Missie en Visie van onze VKM-afdeling

Bij Evonik Antwerpen staat de VKM-afdeling voor een enorme toewijding aan de bescherming van gezondheid, veiligheid en milieu. Onze missie is om deze essentiële waarden altijd voorop te stellen, zelfs boven omzet en winst. Wij zijn vastberaden om een veilige, kwalitatief hoogwaardige en milieuvriendelijke werkomgeving te creëren, niet alleen voor onze medewerkers maar ook voor de gemeenschap rondom onze vestiging.

We streven ernaar om een cultuur te cultiveren waarin deze principes diep geworteld zijn in het DNA van onze organisatie, geleid door leidinggevenden die deze waarden elke dag uitdragen.
 

Langetermijndoelen

Onze langetermijndoelen zijn ambitieus en gericht op het realiseren van een werkomgeving zonder incidenten. We zetten ons in om:

  • een cultuur van preventie en zorg te bevorderen
  • onze VKM-prestaties continu te verbeteren
  • actief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling
  • de wettelijke VKM-eisen na te leven en te overtreffen
     

Onze bijdrage aan een veiligere en duurzamere toekomst

Als VKM-afdeling zijn we de architecten van structuren die onze medewerkers in staat stellen om hun taken veilig en conform ons VKM-zorgsysteem uit te voeren. We bieden deskundig advies over VKM-aspecten en creëren de randvoorwaarden voor de implementatie van ons VKM-beleid. Dit omvat het uitvoeren van risicoanalyses, het bepalen van preventiemaatregelen en het waarborgen van de naleving van wettelijke eisen. We zorgen er ook voor dat de vereiste vergunningen aanwezig zijn om onze economische activiteiten veilig en verantwoord uit te voeren.

Samenwerking en verantwoordelijkheid

We verwachten dat onze partners en externe dienstverleners actief deelnemen aan onze veiligheids-, gezondheids- en milieuprogramma's. Samen zetten we ons in om het goede voorbeeld te geven en een cultuur van veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn te bevorderen. Bij Evonik Antwerpen bouwen we aan een toekomst waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen veiligheid en die van anderen.