Navigeren door wet- en regelgeving

Veiligheid, Gezondheid, Milieu | De sleutel tot stakeholdervertrouwen

Naleving van wet- en regelgeving is niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een fundamentele pijler voor het vertrouwen van onze stakeholders. Onze toewijding aan veiligheid, kwaliteit en milieu is bijzonder, en we zorgen ervoor dat we altijd aan de voorhoede staan van de huidige en toekomstige regelgeving.

 

Proactieve monitoring en samenwerking

Onze diensten zijn voortdurend alert op veranderingen in de wetgeving. We zijn actief betrokken bij relevante vakverenigingen zoals essenscia, Port Security van de Port of Antwerp-Bruges, en netwerken van preventieadviseurs en milieucoördinatoren. Deze samenwerkingen stellen ons in staat om snel te reageren op nieuwe ontwikkelingen en onze praktijken hieraan aan te passen.

 

Voortdurende verbetering

We erkennen dat de eisen op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu steeds strenger worden. Dit ziet Evonik Antwerpen niet als een uitdaging, maar als een kans om onze processen continu te verbeteren. Door deze aanpak garanderen we niet alleen compliance, maar streven we ook naar uitmuntendheid in al onze VKM-praktijken.