Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Omgeving | Een hart voor de gemeenschap

Bij Evonik Antwerpen geloven we dat onze verantwoordelijkheid verder reikt dan de fabriekspoorten. Onze betrokkenheid bij de lokale gemeenschap uit zich in tal van sociale initiatieven die het welzijn van onze buren versterken en sociale welvaart creëren.

Een van onze meest inspirerende samenwerkingen is met Groep INTRO, een maatwerkbedrijf dat zich inzet voor een inclusieve samenleving. Samen hebben we een fietsatelier opgezet binnen onze bedrijfsterreinen, waar deskundige medewerkers van Groep INTRO onze bedrijfsfietsen onderhouden. Dit initiatief biedt niet alleen kwalitatief fietsonderhoud, maar creëert ook waardevolle werkplekken voor mensen die het moeilijk hebben op de reguliere arbeidsmarkt. Het is een prachtig voorbeeld van hoe we samen groeien - een win-win voor zowel Evonik als de gemeenschap.

Onze inzet voor de gemeenschap blijkt ook uit onze samenwerking met vzw Polderhart. Samen met onze cateraar Food&I leveren we wekelijks maaltijden en soep aan deze organisatie, die mensen in nood ondersteunt. Dit initiatief, dat deel uitmaakt van ons streven naar duurzaam ondernemen, helpt niet alleen honger te bestrijden, maar versterkt ook de sociale cohesie door mensen samen te brengen in 'de bistro' van Polderhart.

Onze solidariteit schittert ook tijdens de decembermaand. Elk jaar kiezen we een ander sociaal doel om te steunen met Sinterklaas. Zo hebben we speelgoed geschonken aan kinderoncologie, Leeuwenwelp in Kapellen, Moeders voor Moeders, en vele anderen. Onze medewerkers dragen hier persoonlijk aan bij door speelgoed in te zamelen, wat in 2023 resulteerde in een gulle donatie aan het Peter Pan Huis in Merksem. Deze initiatieven weerspiegelen onze inzet om blijdschap en optimisme te brengen aan hen die dit het hardst nodig hebben.

Onze deelname aan de Port Cleanup benadrukt onze inzet voor een schone en duurzame omgeving. De Port Cleanup is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij Port of Antwerp-Bruges bedrijven en medewerkers uitdaagt om zwerfvuil te verzamelen, zowel op eigen terrein als in de bredere havenomgeving. 

Deze actie past perfect binnen onze strategie van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het is een uiting van onze inzet voor het milieu en onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG's). Door samen te werken met andere bedrijven en organisaties, tonen we aan dat we meer zijn dan alleen een chemiebedrijf, we zijn ook een partner in het bouwen aan een betere toekomst. Samen maken we het verschil!

Bij Evonik Antwerpen zijn we trots op onze rol als een actieve en zorgzame buur. Onze inspanningen om de lokale gemeenschap te ondersteunen zijn een weerspiegeling van onze kernwaarden en onze overtuiging dat bedrijfssucces hand in hand gaat met sociale vooruitgang. Door samen te werken met lokale organisaties en initiatieven te ondersteunen die een directe impact hebben op het leven van mensen, bouwen we aan een toekomst waarin iedereen kan floreren.