Geschiedenis

Evonik | De wortels van Evonik

Evonik

De chemicus Theodor Goldschmidt richtte het bedrijf "Chemische Fabrik Th. Goldschmidt" op in Berlijn, 170 jaar geleden, in 1847. In 1889/1890 verhuisde het bedrijf vervolgens naar Essen, waar het de basis legde voor de huidige locatie aan de Goldschmidtstraße.

Je kunt meer te weten komen over de oorsprong van Evonik Industries op het Evonik geschiedenisportaal. Je vindt er ook een groot aantal artikels over de geschiedenis van de vestigingen, opmerkelijke technische innovaties en de mensen die hun stempel hebben gedrukt op de geschiedenis van het bedrijf.

Een terugblik in de tijd | Onze eerste fundamenten in Antwerpen, meer dan 50 jaar geleden

Evonik Antwerpen

Op het einde van de jaren zestig steeg de vraag naar bepaalde Evonik-producten, namelijk waterstofperoxide (bleek- en oxidatiemiddel), natriumperboraat (bleekmiddel), cyanuurchloride (basisstof voor o.a. agrochemicaliën en optische witmakers voor wasmiddelen) en AEROSIL® (verbetert de eigenschappen van lakken, pasta’s, poeders en verf).

Om op deze vraag een antwoord te kunnen bieden, werd de eerste grote productiesite van Evonik buiten Duitsland opgebouwd. Omwille van de vele vestigingsvoordelen werd gekozen voor Antwerpen. De ligging in de haven, de bestaande verkeersinfrastructuur, de beschikbare plaats en het voldoende aanbod aan gekwalificeerde arbeidskrachten waren grote pluspunten. Onze productiesite van 109 ha groot werd in oktober 1968 aangelegd. Dit op een kunstmatig aangedamd eiland tussen de Schelde en de Antwerpse haven, de tweede grootste industriehaven van Europa.

De uitbouw van onze site in Antwerpen vorderde zeer snel. Na slechts 18 maanden opbouw trad de eerste productieafdeling in werking. Sinds de officiële inhuldiging op 7 oktober 1970 groeide onze vestiging continu. De blauwzuureenheid werd opgebouwd, gevolgd door eenheden voor waterstofperoxide, natriumperboraat, cyanuurchloride en AEROSIL®. De vereiste periferie kon met een net van pijpleidingen voor grondstoffen en energie zeer snel worden opgericht. 

Samen met andere chemische en petrochemische ondernemingen groeide Antwerpen uit tot de belangrijkste chemiepool van Europa en na Houston in Texas (VS) de tweede grootste wereldwijd.