Een evolutie in veiligheidsbewustzijn

Veiligheid, Gezondheid, Milieu | Training en bewustwording

In onze firma is veiligheid van onschatbare waarde. Wij geloven dat een goed getrainde medewerker niet alleen efficiënter is, maar ook bijdraagt aan een veiligere en duurzamere werkomgeving. Daarom investeren we continu in het trainen en verhogen van de bewustwording van onze medewerkers.

In de afgelopen jaren hebben we onze focus verschoven van enkel technische veiligheid naar het stimuleren van veilig gedrag en het verhogen van risicobewustzijn. Dit is een belangrijke stap voorwaarts van het traditionele VKM-managementsysteem naar een meer geïntegreerde en gedragsgerichte aanpak, zoals geïllustreerd door ons concernprogramma 'Safety at Evonik'.

 

Een levenslange reis

Doorlopende training en ontwikkeling
Onze medewerkers krijgen trainingen doorheen hun hele loopbaan, gericht op een brede waaier aan thema's. Deze trainingen zijn niet éénmalig, maar worden periodiek herhaald om de kennis fris te houden en om nieuwe inzichten te bieden. Ons VKM-overleg, dat elk kwartaal binnen elke afdeling plaatsvindt, is een platform voor deze voortdurende sensibilisatie, aangevuld met onze e-learning tool SAM®.

Expertise in actie

Specifieke trainingen
We organiseren specifieke (herhalings)trainingen voor essentiële vaardigheden zoals het gebruik van brandbestrijdingsmiddelen, het besturen van voertuigen (zoals vorkheftrucks) en het gebruik van valbeveiliging. Deze worden geleid door onze interne specialisten of met ondersteuning van externe firma's, om te garanderen dat onze medewerkers de beste en meest actuele training ontvangen.

Thema's in de spotlight

Jaaractieplan
Elk jaar zetten we één of meerdere thema's specifiek in de kijker via ons jaaractieplan. Dit helpt om de aandacht te vestigen op actuele onderwerpen en zorgt ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen en best practices.

Leren in actie

Safety Street
Onze Safety Street opleidingen bieden een interactieve leerervaring waarbij medewerkers praktische vaardigheden kunnen ontwikkelen in een veilige en gecontroleerde omgeving. Deze hands-on aanpak versterkt de theorie en zorgt voor een dieper begrip van veiligheidsprocedures.

De sleutel tot bewustwording

Communicatie
Onze trainingen worden steeds vaker ondersteund door professionele (interne) communicatie-medewerkers. Zij helpen de bewustwording van
onze medewerkers aan te scherpen met creatieve en aansprekende campagnes, zoals onder meer onze veiligheidsmascotte Sasha en de EEVA-campagne. Deze initiatieven maken veiligheid, kwaliteit en milieubewustzijn niet alleen zichtbaar, maar ook toegankelijk en boeiend voor iedereen binnen Evonik.