Bedrijfscultuur

Mensen | Waarden waarnaar we leven en werken

Bij Evonik Antwerpen, net als bij Evonik Industries wereldwijd, vormt de bedrijfscultuur de ruggengraat van het succes.

De bedrijfscultuur bij Evonik Antwerpen, en bij Evonik in het algemeen, is er één van continue verbetering en persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers worden aangemoedigd om te leren en te groeien binnen het bedrijf. Er ligt een sterke nadruk op levenslang leren en professionele ontwikkeling, wat wordt ondersteund door een scala aan opleidingsprogramma's en mogelijkheden voor carrièreontwikkeling.

Duurzaamheid en verantwoordelijkheid zijn ook belangrijke aspecten van de bedrijfscultuur. Evonik zet zich in voor het beschermen van het milieu en het ondersteunen van de gemeenschap. Dit wordt weerspiegeld in de bedrijfsprocessen, producten en initiatieven die gericht zijn op het verminderen van de ecologische voetafdruk en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Onze cultuur is gebaseerd op vier kernwaarden die verweven zijn in de dagdagelijkse praktijk en interacties binnen ons bedrijf.

Performance

Openess

Speed

Trust

'Performance' of prestatie is de motor van Evonik. We streven naar uit-muntendheid in alles wat we doen, van productie-processen tot innovatie. We moedigen onze medewerkers aan om doelen te stellen. We ondersteunen hen door training en ontwikkelings-programma's om hun vaardigheden te verbeteren en hun carrières vooruit te helpen.

'Openess' of openheid is cruciaal voor de sfeer van samenwerking bij Evonik.
We promoten een cultuur waarin ideeën en feedback worden gewaardeerd en gedeeld, ongeacht de hiërarchische positie. Dit zorgt voor een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich vrij en gelijkwaardig voelt om bij te dragen aan het grotere geheel.

In een snel veranderende markt is 'Speed' of snelheid essentieel voor het behouden van een competitieve voorsprong. Evonik begrijpt dit en streeft ernaar om snel te reageren op nieuwe kansen en uitdagingen.
Dit betekent snelle besluitvorming, efficiënte processen en de flexibiliteit om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.

'Trust' of vertrouwen is de lijm die de organisatie bij elkaar houdt. Bij Evonik wordt erop vertrouwd dat medewerkers hun verantwoordelijkheden nemen en ethisch handelen. 
Dit creëert een omgeving waarin mensen zich gewaardeerd voelen en waarin ze de vrijheid hebben om initiatief te nemen en innovatief te zijn.