EEVA | Werkvrijgave en vergunningen

Niemand mag werken uitvoeren zonder werkvrijgave en de vereiste vergunningen.

Werk mag enkel uitgevoerd worden als hiervoor een toestemming wordt gegeven.

Bij sommige werkzaamheden bestaat de toestemming erin dat men zich gaat aanmelden in de controlekamer of de eenheid, voorbeelden hiervan zijn: poetsdienst, rondgangen voor visuele controle, omwisselen van IT-apparatuur in het bedrijfsgebouw, enz… (huis-, tuin- en keukenjobs).

In andere gevallen is dit een opdracht die door bijvoorbeeld de ploegleider aan de medewerkers wordt gegeven.

Het kan echter ook gaan tot een complex totaalproject waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

De eerste twee soorten vallen niet binnen de scoop van deze EEVA: Wat de huis-,tuin- en keukenwerken betreft, zijn de risico’s van zo'n geringe aard dat hier geen bijkomende vrijgaves of toestemmingen nodig zijn.

Verder wordt er vanuit gegaan dat de productiemedewerkers voldoende onderlegd en ervaren zijn om dit soort standaard en meestal routinematige jobs veilig te kunnen uitvoeren. De handelingen zijn beschreven in werkinstructies.

Voor de meer complexe werken vangt alles aan met een opdracht (werkorder), gevolgd door een gedetailleerdere beschrijving (draaiboeken, checklijsten, …) en wordt er afgesloten met het terug in bedrijf stellen na een gedegen controle.

Binnen EEVA ligt de nadruk op het correct en volledig volgen van dit proces, specifiek bij deze laatste categorie en dit door zowel eigen medewerkers als door contractoren. Het voortraject, indien van toepassing, wordt overgedragen na een tussentijdse goedkeuring.

Een werkvrijgave is dus de officiële goedkeuring dat het werk mag starten. Alle voorbereidende activiteiten werden afgerond en gecontroleerd. Alle veiligheidsmaatregelen werden getroffen en de uitvoerenden hebben hiervan kennis genomen.

Voor bepaalde werken is er een bijkomende vergunning nodig. Hierbij worden een aantal specifieke maatregelen gedefinieerd die zonder uitzondering moeten worden toegepast en gedocumenteerd. Indien er sprake is van deze bijkomende vergunning werd er afgesproken dat steeds een LMRA+ wordt uitgevoerd.