EEVA | Werken op hoogte

Bij het werken op hoogte is iedereen verplicht om valbeveiliging te gebruiken.

In een industriële omgeving wordt er heel vaak op hoogte gewerkt. Dit zowel bij onderhoudswerken, herstellingen, inspecties of gewoon tijdens de dagdagelijkse handelingen zoals lossen en laden van vrachtwagens etc.

Vallen vanop een hoogte is één van de meest frequente oorzaken bij ongevallen. De ernst van de letsels is in vele gevallen groot tot zeer groot. Het is daarom in ieders belang dat alle voorzieningen correct gebruikt worden. Dit gaat van bordessen, ladders, leuningen, hoogtewerkers, stellingen, laadbruggen, kooien, … tot het individuele valharnas dat op een juiste wijze gedragen en bevestigd wordt.

Maatregelen gericht op collectieve bescherming hebben altijd voorrang op maatregelen gericht op individuele bescherming.

Vooraleer er met de werken wordt gestart, moet de opdrachtgever een risicoanalyse uitvoeren.

Indien het een standaard routine actie betreft kan men de resultaten van de analyse in een werkinstructie invoegen zodat steeds dezelfde maatregelen worden genomen. Wel moet er kritisch gekeken worden of deze analyse nog toepasbaar is in het geval er eventueel aanpassingen zijn gebeurd aan methode of installatie.

Wanneer het niet-routinematige werken betreft, moet de JSA steeds opnieuw gemaakt worden.