EEVA | Signalisatie en veiligheidsvoorzieningen

Het is verboden om onterecht veiligheidsvoorzieningen en signalisatie weg te halen of te omzeilen.

Veiligheidsvoorzieningen vormen eerder de hardware: het zijn meestal technische middelen die risico’s mee reduceren. Voorbeelden hiervan zijn een balustrade of veiligheidsventielen. Indien deze onterecht worden verwijderd leidt dit direct tot een mogelijk incident.

Signalisatie daarentegen heeft als functie iedereen te verwittigen.

  • Waaruit bestaat het risico?
  • Hoe ernstig is het risico?

Voorbeelden zijn veiligheidsetiketten op recipiënten en beschrifting van leidingen.

Andere zijn veiligheidslinten en stellingsplaatjes of signalisatieborden “ Verboden te betreden. Besloten ruimte.”

Verkeersborden behoren eveneens tot deze categorie, net zoals de signalisatie aan de sporen.

Signalisatie dient het juiste gedrag bij iedereen te ondersteunen en is dus uitermate belangrijk als preventief middel.