EEVA | Bewuste overtreding

Het in “levensgevaar” brengen van collega’s, medewerkers en contractoren ten gevolge van een bewuste overtreding is verboden.

Door bewust een overtreding te begaan of te laten gebeuren, geeft men zeer duidelijk aan dat men geen waarde voor het respecteren van de regel heeft.

Dit kan echter leiden tot zeer ernstige of dodeljke gevolgen en mag dus niet toegelaten worden.

Er wordt bij Evonik vanuit gegaan dat er niemand op het bedrijf aanwezig is die mensen bewust in levensgevaar wil brengen. Dit is immers misdadig en zou via een strafrechtbank moeten worden behandeld.

Het gaat er bij deze EEVA wel om dat het bewust overtreden van de afgesproken regel kan leiden tot een ernstig ongeval.

Voorbeeld hiervan is het niet willen stoppen aan een zebrapad waar op dat moment iemand van wil gebruik maken om de straat over te steken.

Een ander voorbeeld is de opdracht geven om op een buizenbrug te werken zonder dat er valbeveiliging aanwezig is.

Nog een voorbeeld: het aflaten van giftige of corrosieve producten (naar beneden laten lopen) wanneer er personen onder staan.

Indien de job niet op een veilige manier kan worden uitgevoerd, moet men naar oplossingen zoeken die wel haalbaar zijn en binnen de afspraken vallen.

Redenen waarom over het algemeen mensen de regels niet toepassen of omzeilen zijn:

  • Verwachtingspatroon: het idee dat “we de regels wel moeten omzeilen anders krijgen we het werk niet gedaan”.
  • Onterecht gevoel van macht: het gevoel dat iemand heeft dat hij/zij voldoende ervaring en het vermogen heeft om de job uit te voeren zonder slaafs de procedures te moeten volgen.
  • Kansen zien: om de dingen beter te doen of shortcuts te kunnen nemen en niet hierop worden aangesproken.
  • Slechte planning en onvoldoende voorbereiding waarbij men effectief moeilijk de job gedaan krijgt.

Deze redenen zijn soms begrijpbaar, maar worden niet getolereerd.