EEVA | Besloten ruimten

Men dient steeds de procedure rond het betreden van besloten ruimten (BR) na te leven.

Regelmatig dienen door/voor productie en techniek “besloten ruimten” betreden te worden voor het uitvoeren van inspecties, controles, herstellingen, etc. Hierbij kan het noodzakelijk zijn om bijzondere maatregelen te treffen om de veiligheid tijdens het verblijf te garanderen.

Een “besloten ruimte” wordt in de Belgische wetgeving een “ruimte met een besloten karakter” genoemd. Dit betekent dat er beperkte of moeilijke toegangsmogelijkheden zijn en een beperkte natuurlijke ventilatie.

Van zodra er in een BR een gevaarlijke atmosfeer is of kan zijn, of indien de betreder de BR niet op een eenvoudige manier op eigen kracht kan verlaten, moeten er bijzondere maatregelen aangaande toezicht en redding getroffen worden. Deze bijzondere maatregelen en reddingswijzen dienen op voorhand bepaald te worden d.m.v. een risicoanalyse.

Alle maatregelen moeten worden genomen en gecontroleerd vooraleer de betreding mag plaatsvinden. Hiertoe worden bijvoorbeeld meetstrategieën vastgelegd en uitgevoerd.