Persmededeling
Antwerpen
March 2, 2023

Stoomnetwerk Ecluse duikt onder de Schelde van linker- naar rechteroever

Ecluse, een publiek-privaat stoomnetwerk dat processtoom levert aan bedrijven in de Waaslandhaven, heeft een concreet plan om uit te breiden naar de rechterscheldeoever.

  • Minstens 100.000 ton minder CO2-emissies bij Evonik door aanspreken van minder fossiele brandstoffen.
  • Tunnel als noodzakelijke verbinding voor een duurzame industriële cluster.

 

Antwerpen, 02 maart 2023. Ecluse, een publiek-privaat stoomnetwerk dat processtoom levert aan bedrijven in de Waaslandhaven, heeft een concreet plan om uit te breiden naar de rechterscheldeoever. Via een tunnel onder de Schelde zal de stoom van ‘Ecluse2’ tot bij Evonik
getransporteerd worden. De Vlaamse Regering kende 9,58 miljoen euro subsidie toe aan dit energiesparend project, een steunmaatregel die kadert in de ‘call groene warmte’ van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. De belangrijkste doelstelling van het project is de transitie
naar duurzame/groene energie. Het levert -op een maatschappelijk zeer kostenefficiënte manier- een relevante bijdrage aan de doelstellingen uit het Nationaal Energie- en Klimaatplan.

 

Ecluse is een samenwerking tussen Indaver, SLECO, Maatschappij Linkerscheldeoever, Fineg en Water-link. Op de waste-to-energy site in Doel zetten Indaver & SLECO jaarlijks ca. 1 miljoen ton afval van huishoudens en bedrijven om tot energie en materialen. De energie wordt prioritair onder de vorm van stoom via het Ecluse-netwerk rechtstreeks geleverd aan 5 naburige bedrijven. Zij spreken het stoomnet aan naar behoefte. De waste-to-energysite kan echter méér stoom leveren dan de huidige behoefte in de Waaslandhaven. Vandaag wordt het surplus aan stoom omgezet naar elektriciteit, wat energetisch minder efficiënt is. Om die reden ging Ecluse actief op zoek naar bijkomende afnemers van de opgewekte stoom.

Minstens 100.000 ton minder CO2-emissies

Evonik heeft op haar site in Antwerpen aan de Tijsmanstunnel een grote stoombehoefte die vandaag ingevuld wordt op basis van aardgas. Door Ecluse uit te breiden naar de rechteroever van de Schelde, kan Evonik in zijn chemische processen ook nuttig gebruik maken van de stoom uit afvalverwerking. Hierdoor wordt voor minstens 100.000 ton aan CO2-emissies vermeden doordat Evonik minder fossiele brandstoffen moet aanspreken. Ook kan een aanzienlijke hoeveelheid aardgas bespaard worden, vergelijkbaar met de aardgasconsumptie van 38.000 gezinnen. De afvalstoffen die in Doel verwerkt worden zijn voor ca. 50% biogeen van oorsprong. Hierdoor beschouwen we 50% van de geproduceerde stoom als ‘groene warmte’.

Tunnel als noodzakelijke verbinding voor een duurzame industriële cluster

De waste-to-energysite op de linkerscheldeoever wil de stoom, geproduceerd tijdens afvalverwerking, maximaal inzetten voor warmtetoepassingen bij Evonik, gelegen op de rechterscheldeoever. Beide met mekaar in verbinding brengen, zorgt voor een verduurzaming
van de energievoorziening binnen een industriële symbiose. Om de koppeling te realiseren, wordt de bouw van een Scheldetunnel voorzien. In een volgende fase, kunnen ook andere bedrijven op de rechteroever aansluiten. De tunnel vormt een essentiële verbindingsschakel die het mogelijk maakt om op beide Scheldeoevers een duurzame, circulaire en klimaatneutrale chemie te realiseren in een industriële symbiose.

Naast de Ecluse2-stoomleiding zal de tunnel ruimte bieden aan bijkomende leidingen. Er is een duidelijke nood aan bijkomende passagecapaciteit van leidingen onder de Schelde. De Ecluse2-tunnel komt tegemoet aan deze nood en faciliteert daarmee de mogelijkheden voor groei van het Antwerpse industriële cluster. In de toekomst kan ook de verdere cascadering van de warmte onderzocht worden door de retourleiding te koppelen aan Warmtenetwerk Antwerpen Noord.

Maatschappij wint op vele vlakken

De voordelen van Ecluse2 voor mens en maatschappij zijn groot:

Minder fossiele brandstoffen, meer hernieuwbare energie
Bedrijven die aansluiten op Ecluse2 kunnen fors besparen op fossiele brandstoffen door hun eigen stoomproducerende installaties uit te schakelen. De stoom die zij van Ecluse gebruiken is voor 50% ‘groen’ en spreekt geen fossiele brandstoffen aan.

Minder CO2-emissies
Met de aansluiting van Evonik wordt een jaarlijkse besparing van minstens 100.000 ton CO2-emissies gerealiseerd doordat de bestaande gasgestookte installaties worden afgeschakeld. Wanneer de volledige capaciteit van Ecluse2 benut wordt, kan de CO2-besparing oplopen tot minstens 150.000 ton per jaar.

Invulling energie- en klimaatdoelstellingen
Ecluse2 zal een belangrijke bijdrage leveren aan de invulling van de doelstellingen uit het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) voor de periode 2020 en 2030

  • voor wat betreft groei van warmtenetten: Ecluse2 kan 10 tot 24% van de doelstelling invullen;
  • voor wat betreft groei voor groene warmteproductie: Ecluse2 kan 7,5 tot 19% van de doelstelling invullen.

Minder energieverlies
Bij de thermische verwerking van afval gaat minder energie verloren. Rechtstreekse aanwending van stoom is energieefficiënter dan omzetting van stoom naar elektriciteit.

 

INFORMATIE OVER ECLUSE

Ecluse is een publiek-private samenwerking tussen Indaver & SLECO en publieke entiteiten Maatschappij Linkerscheldeoever, Fineg en Water-Link. Het netwerk dat zijn oorsprong kent in de Waaslandhaven werd ‘Ecluse’ gedoopt, Frans voor 'sluis', omdat het stoom doorsluist van een waste-to-energyplant naar de bedrijven in de haven. Dit ambitieuze, superstrategische project verduurzaamt de energievoorziening in de Antwerpse haven en verankert de
industrie in deze regio. www.ecluse.be

Informatie over Evonik

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2021 een omzet van 15 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 2,38 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor klanten te creëren. Ongeveer 33.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw. Met 11 productie-eenheden en meer dan 1.000 medewerkers
behoort Evonik Antwerpen tot de grootste vestigingen van het concern.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.