Persmededeling
Company
August 10, 2023

Resultaten tweede kwartaal blijven zwak

Aanzienlijke winstdaling in het tweede kwartaal - economisch klimaat blijft moeilijk

  • Aangepaste EBITDA in Q2 daalt met 38 procent tot 450 miljoen euro
  • Zwakke vraag vertraagt herstel
  • Goede vooruitgang met kostenbesparende maatregelen

 

Essen, Duitsland. Evonik realiseerde in het tweede kwartaal een aangepaste EBITDA van € 450 miljoen, een lichte verbetering ten opzichte van het eerste kwartaal (€ 409 miljoen). Strikte kostenbesparende maatregelen hadden een ondersteunend effect op het resultaat. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar daalde de aangepaste EBITDA met 38 procent. Evonik publiceerde op 10 juli al voorlopige cijfers over het tweede kwartaal.

"Duitsland zit in een recessie, Europa ook, en de economie in China trekt niet aan zoals eerder gehoopt", zei Christian Kullmann, voorzitter van de raad van bestuur. "Helaas liet het tweede kwartaal geen significante opleving zien voor onze activiteiten."

Door de economische ontwikkeling daalde de omzet van het concern in het tweede kwartaal met 19 procent tot € 3,89 miljard. De verkoopvolumes daalden met 9 procent en de prijzen met 5 procent.

Evonik voert sinds de tweede helft van 2022 maatregelen door om de inkomsten veilig te stellen. Door vacatures niet in te vullen, geen gebruik te maken van externe dienstverleners en zakenreizen te beperken, bespaart het bedrijf dit jaar € 250 miljoen. Op 30 juni was al 40 procent van dit doel bereikt.

De free cashflow bedroeg een seizoensgebonden negatieve €203 miljoen in het tweede kwartaal, een verbetering ten opzichte van de negatieve €239 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De absoluut hogere free cashflow die voor dit jaar op 10 juli werd beoogd, is niet langer haalbaar met het verwachte lagere bedrijfsresultaat. Evonik blijft zich echter inzetten om de kasconversieratio te verhogen in de richting van de streefwaarde van 40 procent in het lopende jaar. In 2022 was de ratio 32 procent.

"We runnen het bedrijf nu op cash", zegt CFO Maike Schuh. "We houden het geld bij elkaar zodat we financieel in staat blijven om te handelen."

Evonik zal de kapitaaluitgaven in het lopende jaar beperken tot ongeveer 850 miljoen euro. Reeds aan het begin van het jaar werd het overeenkomstige budget verlaagd van € 975 naar 900 miljoen. Alle uitstaande goedkeuringen en verdere uitgaven in reeds goedgekeurde projecten zullen individueel worden herzien. Investeringen in groene technologieën, zoals Evonik doet in het kader van Next Generation Technologies, en uitgaven voor veiligheidsgerelateerd onderhoud zullen worden voortgezet.

Per saldo boekte Evonik in het tweede kwartaal een negatief geconsolideerd nettoresultaat van € 270 miljoen. Dit verlies was het gevolg van bijzondere waardeverminderingen van in totaal € 390 miljoen, vooral op fabrieken voor de productie van methionine wereldwijd en voor silica in Europa en Noord-Amerika.

De herstructurering van de portefeuille vordert: de vestiging in Lülsdorf is per 30 juni verkocht aan de International Chemical Investors Group uit Luxemburg. De activiteit superabsorptiemiddelen is sinds 30 juni geclassificeerd als aangehouden voor verkoop en dienovereenkomstig geherclassificeerd in de balans. Het verkoopproces verloopt volgens plan.

Evonik gaat ervan uit dat de vraag zwak zal blijven zonder enig herstel in de tweede helft van het jaar. Zoals reeds aangekondigd op 10 juli, verwacht Evonik een aangepaste EBITDA tussen €1,6 miljard en €1,8 miljard voor het volledige jaar 2023. Eerder was deze marge € 2,1 miljard tot € 2,4 miljard. De omzet zal dit jaar €14 miljard tot €16 miljard bedragen.Ontwikkeling in de divisies

Specialty Additives: De omzet in de divisie Specialty Additives daalde in het tweede kwartaal van 2023 met 19 procent tot € 906 miljoen door lagere volumes en negatieve wisselkoerseffecten. Daarentegen stegen de verkoopprijzen licht ten opzichte van het kwartaal van vorig jaar als gevolg van het doorrekenen van hogere grondstof- en energiekosten. Het cijfer van vorig jaar omvatte ook de verkoop van de TAA-derivatenactiviteit, die eind 2022 werd verkocht. In producten voor de bouw- en coatingsindustrie leidde een lagere volumevraag uit alle regio's tot een aanzienlijke daling van de verkoop. De verkoop van additieven voor polyurethaanschuim en duurzame consumentengoederen daalde ook, voornamelijk door volume. De verkoop van additieven voor de auto-industrie daalde in volume, terwijl de verkoopprijzen licht stegen. De aangepaste EBITDA daalde met 24 procent tot € 199 miljoen, voornamelijk door de merkbare volumedaling en de daaruit voortvloeiende lagere capaciteitsbenutting van de fabrieken. De aangepaste EBITDA-marge bleef op een goed niveau van 22,0 procent.

Nutrition & Care: De omzet in de divisie Nutrition & Care daalde in het tweede kwartaal van 2023 met 13 procent tot € 893 miljoen. Dit was het gevolg van aanzienlijk lagere verkoopprijzen en negatieve wisselkoerseffecten, terwijl de volumes licht stegen. De vraag naar essentiële aminozuren (Animal Nutrition) nam toe, maar de verkoopprijzen lagen aanzienlijk lager dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Over het geheel genomen daalde de verkoop van aminozuren aanzienlijk. De verkoop van gezondheids- en verzorgingsproducten (Health & Care) was lager dan vorig jaar met over het algemeen lagere volumes. De aangepaste EBITDA daalde met 62% tot € 71 miljoen, voornamelijk door de prijsdalingen van essentiële aminozuren. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 18,0 procent naar 8,0 procent.

Smart Materials: De omzet in de divisie Smart Materials daalde met 16 procent tot € 1.119 miljoen in het tweede kwartaal van 2023. Anorganische producten realiseerden een aanzienlijk lagere omzet bij stabiele prijzen als gevolg van de afnemende vraag uit bijna alle marktsegmenten. De hoogwaardige polymeren lieten een gunstige ontwikkeling zien met hogere volumes en prijzen. De aangepaste EBITDA werd negatief beïnvloed door een geplande onderhoudsstop voor de hoogwaardige kunststof polyamide 12, naast een lagere vraag. Over het geheel genomen daalde de winst met 44 procent tot € 122 miljoen. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 16,4 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 10,9 procent. 

Performance Materials: In de divisie Performance Materials daalden de inkomsten in het tweede kwartaal van 2023 met 27 procent tot € 694 miljoen, voornamelijk door lagere prijzen en volumes. De activiteit met producten van het C4 Verbund (BL Performance Intermediates) registreerde dalende volumes met aanzienlijk dalende prijzen, en de verkoop daalde aanzienlijk. De verkoop van superabsorbers was lager dan vorig jaar door de lagere vraag vanuit Europa. De aangepaste EBITDA daalde met 68 procent tot € 45 miljoen, voornamelijk als gevolg van de aanzienlijke prijsdaling van C4-producten. Dit overschaduwde de verbeterde winstsituatie bij superabsorbers. De aangepaste EBITDA-marge daalde van 15,0 procent in hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar naar 6,5 procent.

INFORMATIE OVER het concern

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2022 een omzet van 18,5 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 2,49 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor haar klanten te creëren. Ongeveer 34.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.