Circulair onderhoud

Evonik (Technical Services Antwerpen) werkt actief mee aan het Interreg-project rond circulair onderhoud*. Onder leiding van het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), zal er onderzoek gebeuren om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen.

Gedurende 3 jaar zullen Evonik-medewerkers actief met andere projectpartners onderzoek voeren naar mogelijke nieuwe concepten in functie van circulair onderhoud.

In volgende deelprojecten participeren we:

• Levensduurverlenging / hergebruik van elektromotoren
• Levensduurverlenging / hergebruik van regelkleppen
• Water / chemicaliën beperking bij industriële reiniging
• Emissie reductie (door montage kwaliteit)
• Gedeeld gereedschap gebruik

Focus van het project ligt op het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn, binnen technical service, om vanuit de traditionele “lineare economie” over te schakelen naar circulair onderhoud.

Met dit project zet Evonik verantwoordelijkheid om in de praktijk door bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Hiernaast wensen we een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst en op de megatrends die bijdragen aan duurzaamheid. Zo realiseren wij onze doelstellingen.

Meer info: www.grensregio.eu

Meer informatie over het project "circulair onderhoud" is te vinden op: www.kicmpi.com/circulair-onderhoud


* Het project "circulair onderhoud" is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Meer informatie over het project "circulair onderhoud" is te vinden op: