betrouwbaarheid en geloofwaardigheid

verantwoordelijkheid

Evonik neemt haar verantwoordelijkheid - voor de business, de medewerkers en de samenleving.

De manier waarop wij bij Evonik aan zaken doen, wordt gekenmerkt door de principes “betrouwbaarheid en geloofwaardigheid”. Deze verantwoordelijkheid zetten we om in de praktijk door bij te dragen aan de duurzame ontwikkeling van onze maatschappij. Hiernaast wensen we een antwoord te bieden op de uitdagingen van de toekomst en op de megatrends die bijdragen aan duurzaamheid. Zo realiseren wij onze doelstellingen.

Vrijwillige verbintenis

Centraal in ons verantwoord handelen staan de tien principes van het Global Compact en het Global Responsible Care Charter.

Met het Global Compact van de Verenigde Naties, waarbij Evonik zich in 2009 heeft aangesloten, verbinden we ons ertoe om binnen onze invloedssfeer al het mogelijke te doen om de mensenrechten en rechten van werknemers te bevorderen, discriminatie te voorkomen, mens en milieu te beschermen en corruptie te bestrijden. Evonik ondertekende hiernaast het Global Responsible Care Charter van de chemische industrie. Hiermee verplichten we onszelf om onze prestaties op het vlak van gezondheidszorg, veiligheid, milieubescherming en productzorg continu te verbeteren.

Meer informatie

Meer informatie kan je terugvinden op de corporate website.