Antwerpen

Nieuw combigebouw officieel ingehuldigd

Op vrijdag 21 mei werd de nieuwe thuis voor de drie veiligheidsdiensten op de Antwerpse site coronaproof ingehuldigd.

Na een bouwtijd van ruim anderhalf jaar kon het nieuwe combigebouw feestelijk ingewijd worden. De brandweer, medische dienst en bewaking zijn nu samengebracht in één gebouw en beschikken over een modern en ruim onderkomen.

Om de inhuldiging volledig coronaproof te houden, namen de Duitse sprekers en collega's online deel. Thomas Wessel, CHRO en Labor Relations Director Evonik Industries AG, had woorden van waardering voor de succesvolle investering in de ontwikkeling van de Antwerpse site: "Een efficiënt georganiseerde samenwerking tussen onze veiligheidsdiensten op de Antwerpse site, die momenteel 1.061 mensen tewerkstelt, is uiterst belangrijk. Veiligheid is Evonik's topprioriteit." Daarnaast prees hij het ontwerp in het licht van de strategische doelstellingen van de groep: "Het nieuwe gebouw draagt ook bij aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. Het hergebruik van regenwater en de recuperatie van restwarmte om het gebouw te verwarmen behoren tot de kleine dingen die zullen helpen om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2025 met 50% te verminderen".

Tijdens de openingsspeech bedankte Ivan Pelgrims, afgevaardigd bestuurder, alle collega's die de succesvolle indienstname van het combigebouw mogelijk maakten. "Eerst en vooral gaat mijn dank uit naar Jan Willaert, projectverantwoordelijke, en Matthias Clerckx, projectmanager, die ervoor gezorgd hebben dat dit project veilig, op tijd en perfect binnen het budget werd afgewikkeld".

"Onze projectpartners waren de firma's Evolta, Van Roey en ATF. We hebben veel aandacht besteed aan duurzaam bouwen", verklaarde Matthias Clerckx. "De warmte die nodig is om het gebouw met een oppervlakte van meer dan 3000 m2 te verwarmen, is afkomstig van onze eigen WKK. Dit betekent een groot energetisch voordeel. Daarnaast hebben we twee betonnen tanks van elk 20.000 l geïnstalleerd om het regenwater van het dak te recupereren. Het water zal worden hergebruikt in de sanitaire installatie van het combigebouw en om de brandweerwagens te reinigen."

"Dankzij de strikte functionele en kostenefficiënte uitvoering levert de investering een waardevolle bijdrage aan de veiligheid en het concurrentievoordeel van de Antwerpse site", benadrukt Peter Dettelmann, leider van de Business Line Standortmanagement.

Na de beide virtuele speeches was het Johan Spruytte, afdelingshoofd van de drie veiligheidsdiensten in Antwerpen, die met gepaste trots over de realisatie van het project vertelde.

"De gebouwen van de brandweer, medische dienst en bewaking dateerden van de jaren '70 en '80 en waren aan een grondige update toe. Al snel was duidelijk dat een totale renovatie met bijhorende vergunningsaanvragen voor deze drie aparte gebouwen nadeliger zou uitkomen dan een nieuwbouw. Op die manier is het idee gerijpt om de interventiediensten samen te brengen in één combigebouw, tegen het logistieke gebouw aangebouwd. Hiervoor was een miljoeneninvestering nodig. Geen evidentie omdat er geen rechtstreekse return on investment berekend kan worden. Daarom mijn speciale dank aan de divisie Technology & Infrastructure en in het bijzonder aan Rainer Fretzen, lid van de raad van bestuur van Evonik Operations GmbH, Peter Dettelmann en Hans-Rolf Lausch, hoofd van de afdeling Industrial Real Estate, die de financiering mogelijk gemaakt hebben."

"Onze nieuwe locatie biedt heel wat opportuniteiten", aldus Johan Spruytte. "Nu de verschillende veiligheidsdiensten onder hetzelfde dak zitten, kunnen ze elkaars werking nog beter leren kennen en kunnen de interne werkprocessen nog beter op elkaar afgestemd worden. Zo kunnen we de samenwerking verder optimaliseren."

Tot slot volgde het officiële inhuldigingsgedeelte waarbij de interventievoertuigen onder luid sirenegeloei door de poorten reden en hun nieuwe stek met een gigantische waterstraal mochten inwijden.