Persmededeling
Belgium
September 12, 2014

Evonik start met de bouw van een productieinstallatie voor methionine-dipeptide

Evonik Industries heeft de punctuele start van de bouw van een installatie voor de productie van AQUAVI® Met-Met in Antwerpen met een eerste spadesteek feestelijk in gang gezet. Het product, een dipeptide bestaande uit twee methioninemoleculen, is een voedingsadditief dat speciaal voor garnalen en andere schaaldieren in aquaculturen ontwikkeld werd.

Commerciële hoeveelheden van het product zullen beschikbaar zijn als de nieuwe installatie in de tweede helft van 2015 in dienst genomen wordt. Momenteel lopen wereldwijd voedingsstudies met hoeveelheden uit pilootinstallaties. Klanten kunnen nu reeds bij Evonik testhoeveelheden aanvragen om gemeenschappelijke voedingsstudies uit te voeren.

"Het toevoegen van een zeer effectieve methioninebron aan voeder is van evenveel nut voor garnalen en schaaldieren als voor vissen. We zijn blij nu ook voor deze dieren een efficiënte oplossing te kunnen aanbieden", zei Dr. Emmanuel Auer, hoofd van de Business Line Animal Nutrition bij Evonik, in Antwerpen.

AQUAVI® Met-Met vermindert aanzienlijk het verbruik van de hoeveelheid vismeel in de aquacultuur voor garnalen. Hierdoor verlagen de kosten voor voeder, worden de visgronden wereldwijd ontlast en draagt het tegelijkertijd bij tot een verbeterde waterkwaliteit doordat bij een optimaal gebruik van methionine de
hoeveelheid uitwerpselen van de dieren en de stikstofuitstoot in de natuur eveneens verminderd worden. De garnalen blijven met een optimale voeding gezonder, het milieu wordt minder belast en de consument profiteert van een betere voedselkwaliteit.

Het dipeptide Met-Met is aanzienlijk minder oplosbaar in water en wordt daardoor niet zo vlug uit het voeder weggespoeld. Zo kunnen de garnalen, die hun voedsel zeer langzaam op de waterbodem opeten, voldoende methionine in zich opnemen. Bovendien kunnen de enzymen van de garnalen het AQUAVI® Met-Met na de voedselopname opnieuw in twee enkelvoudige methioninemoleculen opsplitsen, zodat de vrije aminozuren efficiënt gebruikt kunnen worden om de proteïneopbouw en de groei volledig synchroon te laten verlopen.

"AQUAVI® Met-Met is niet alleen een innovatieve toepassing van methionine voor garnalen, maar ook het eerste dipeptide wereldwijd dat op commerciële industriële schaal geproduceerd wordt en het bijgevolg economisch haalbaar is om het product te gebruiken in dierenvoeding," zei Dr. Christoph Kobler, productmanager voor AQUAVI® Met-Met.

Aquaculturen zijn een wereldwijde groeimarkt. Al in 2015 zal 50 procent van alle vis, schaal- en schelpdieren uit aquacultuur komen. Met MetAMINO® en DL-methionine voor Aquacultuur™ is Evonik reeds vandaag globale marktleider voor voederaminozuren voor visvoer, in het bijzonder in het segment salmonidae (zalm, forel). AQUAVI® Met-Met zal in eerste instantie voor garnalen en schaaldieren aangeboden worden. Het gebruik ervan voor andere soorten zal volgen.

 

Informatie over het concern
Evonik, het creatieve industrieconcern uit Duitsland, is een van 's werelds meest vooraanstaande ondernemingen in de speciale chemie. Winstgevende groei en aanhoudende stijging van de waarde van de onderneming staan centraal in onze ondernemingsstrategie. De activiteiten van onze groep concentreren zich rond de belangrijke megatrends gezondheid, voeding, efficiënt hulpstoffengebruik en
globalisering. Evonik profiteert in het bijzonder van zijn innovatiekracht en zijn geïntegreerde technologieplatformen.
Evonik is actief in meer dan 100 landen. Onze ruim 33.500 medewerkers verwezenlijkten in het fiscale jaar 2013 een omzet van ca. 12,7 miljard € en een bedrijfsresultaat (bijgesteld EBITDA) van rond de 2,0 miljard €.

 

Wettelijke aantekening
In zoverre wij in dit persbericht vooruitzichten of verwachtingen uiten, dan wel uitspraken doen die betrekking hebben op de toekomst, kunnen deze vooruitzichten, verwachtingen of uitspraken verbonden zijn aan bekende of onbekende risico's en onzekerheden. De daadwerkelijke resultaten of ontwikkelingen kunnen afwijken, afhankelijk van de verandering der kadervoorwaarden. Noch Evonik Industries AG noch de met haar geassocieerde ondernemingen aanvaarden de verplichting om de in dit bericht genoemde prognoses, verwachtingen of uitspraken te actualiseren.