Persmededeling
Antwerpen
September 13, 2022

Evonik is drijvende kracht achter ondertekening charter ‘Fietsbeleid Polder en Noorderkempen’

Evonik lanceerde eind 2021 vanuit de industrie het idee om de krachten te bundelen voor meer duurzaam woon-werkverkeer in de regio, met focus op de fiets.

  • Vanuit een gedeeld streven om werk en mobiliteit duurzaam én veilig te organiseren.
  • Vanuit de noodzaak om de grote ondernemingen in het noorden en oostelijk deel van het havengebied veilig, duurzaam én comfortabel bereikbaar te maken met de fiets.
  • Om fietsinitiatieven en fietsinfrastructuurprojecten van Port of Antwerp-Bruges, de lokale besturen, de provincie Antwerpen en de hogere overheid maximaal te laten aansluiten bij de noden van de bedrijven in en rond het havengebied.
  • Om het grote fietspotentieel in woon-werkverkeer in en rond de haven aan te boren, te blijven aanmoedigen en het fietsaandeel in de modal split op korte termijn sterk te
    vergroten en zo de belangrijkste economische draaischijf van Vlaanderen bereikbaar en veilig te houden én te versterken.

 

Antwerpen, 13 september 2022. Evonik, het speciaalchemiebedrijf uit de Antwerpse haven, lanceerde eind 2021 vanuit de industrie samen met BASF, het district Berendrecht–Zandvliet–Lillo, de lokale besturen van de gemeenten Woensdrecht, Essen, Kalmthout, Wuustwezel en Stabroek, het idee om samen met de Provincie en de Stad Antwerpen, Port of Antwerp-Bruges en werkgeversorganisatie Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland – de krachten te bundelen voor meer duurzaam woon-werkverkeer in de regio, met focus op de fiets.

In het kader van de beoogde modal shift voor de ruime Antwerpse Vervoerregio schuiven de diverse overheden en bedrijven de fiets steeds meer naar voor als alternatief voor woon-werkverkeer. Met name de komst van de elektrische fiets, de speed pedelec, nieuwe
accenten in het mobiliteitsbeleid van bedrijven en recent aangelegde fietsinfrastructuur hebben die ontwikkelingen versneld. De fiets verdient een prominente plek op de openbare weg, maar er zijn nog veel werkpunten die de modal shift in de noordelijke en oostelijke havenregio
van de provincie Antwerpen kunnen verankeren.

De ondernemingen, gevestigd in de havenomgeving, stellen vast dat het havengebied nog steeds moeilijk bereikbaar is met de fiets. Snelwegen, kanalen, haveninstallaties en spoorlijnen zorgen ervoor dat fietsers vaak grote omwegen moeten maken op onaangepaste  verkeersinfrastructuur. Extra inspanningen zijn nodig om deze barrières weg te werken.

“We gaan met dit charter SAMEN een langetermijnengagement aan om de fiets- en verkeersveiligheid in het noorden en oostelijke deel van Antwerpen in het kader van woon-werkverkeer en dagelijkse verplaatsingen te verbeteren. Een gedeelde verantwoordelijkheid om
SAMEN werk en mobiliteit duurzaam én veilig te organiseren. We streven naar ‘0’ ongevallen… want elk ongeval is er één teveel! Tijd dus om daadwerkelijk concreet tot acties over te gaan op het terrein, aldus Ivan Pelgrims, Afgevaardigd Bestuurder Evonik Antwerpen NV.

Wat doen we?

Dit charter wil de industriële ondernemersgemeenschap en de besturen dichter bij elkaar brengen, om samen de fiets- en verkeersveiligheid integraal aan te pakken, voor zowel de werknemers in de haven als voor de inwoners rond het havengebied. Hiervoor willen de initiatiefnemers over de gemeentegrenzen heen inzetten op de 5 pijlers van de
verkeersveiligheid. Voor de pijler ‘beleid en organisatie’ is het ondertekenen van dit charter
een eerste concrete actie. Dit charter betekent een startschot om na te gaan welke bijdragen de partners samen kunnen leveren aan de uitwerking van concrete acties voor de overige pijlers: ‘educatie en communicatie’, ‘infrastructuur’, ‘handhaving’ en ‘monitoring en evaluatie’. Via samenwerking en afstemming kunnen we immers meer bereiken.

De ondertekenaars van dit charter engageren zich om in het belang van bedrijven, lokale besturen, werknemers en omwonenden een integrale aanpak van de mobiliteit in de havenregio na te streven. Ze zijn ervan overtuigd dat doordacht investeren in fietsbeleid bijdraagt aan een
betere bereikbaarheid en daarmee aan de economische slagkracht van de regio, aan een verhoogde verkeersveiligheid, en een positieve impuls geeft aan het welzijn, de gezondheid én veiligheid van werknemers. Door bij te dragen aan de modal shift helpen investeringen in fietsbeleid eveneens bij het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Persuitnodiging ondertekening charter ‘Fietsbeleid Polder en Noorderkempen’

Op woensdag 14 september om 13u45 willen we u graag uitnodigen op de voorstelling en officiële ondertekening van het charter ‘Fietsbeleid Polder en Noorderkempen’ in de gebouwen van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, Markgravestraat 12, 2000 Antwerpen. De ondertekening vindt plaats in aanwezigheid van Vlaams Minister voor
Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters, vertegenwoordigers van Antwerpse haven en industrie en de betrokken lokale overheden. Vanaf 14u30 is er een officieel fotomoment. Nadien is er gelegenheid voor interviews.

Het charter kwam er op aandringen van de industriële ondernemerswereld en de lokale besturen Berendrecht–Zandvliet–Lillo, Stabroek, Kalmthout, Essen, Wuustwezel en Woensdrecht, die al jaren ijveren voor veiliger en fijnmaziger fietsinfrastructuur. 
De ondertekenaars van het charter, onder wie ook Vlaams Minister Lydia Peeters, engageren zich om samen met de industrie en de lokale besturen de fiets- en verkeersveiligheid in de regio integraal aan te pakken voor fietsend (woon-werk)-verkeer tussen de Polder en Noorderkempen en het havengebied.

Graag vooraf uw aanwezigheid bevestigen bij:

Pieter Leuridan, communicatiemanager Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland, via pieter.leuridan@voka.be of +32 478 581976

Danny Erreweyaert, verantwoordelijke communicatie - Evonik Antwerpen NV, via danny.erreweyaert@evonik.com of +32 495 280142

Informatie over Evonik

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2021 een omzet van 15 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 2,38 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor klanten te creëren. Ongeveer 33.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw. Met 11 productie-eenheden en meer dan 1.000 medewerkers
behoort Evonik Antwerpen tot de grootste vestigingen van het concern.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.