Persmededeling
Company
September 25, 2023

Evonik herstructureert de divisie TI en reorganiseert haar administratie

  • De divisie TI splitst haar technologie- en infrastructuuractiviteiten
  • Technologische competentie wordt wereldwijd gebundeld en verder versterkt
  • De sites Marl, Antwerpen en Wesseling worden als autonome entiteiten ingericht
  • Administratie wordt op maat gemaakt en aanzienlijk afgeslankt om te voldoen aan de behoeften van de operationele bedrijfsactiviteiten

Essen, Duitsland. Evonik reorganiseert strategisch twee grote divisies om de bedrijfsmiddelen met een sterkere focus op de operationele bedrijfsactiviteiten van de drie groeidivisies in te zetten. Enerzijds splitst de divisie Technology & Infrastructure (TI) zich op in twee domeinen waarvoor Evonik verschillende toekomstperspectieven nastreeft. Anderzijds worden alle administratieve functies aan een gedetailleerd analyseproces onderworpen en vervolgens afgestemd op de behoeften van de operationele bedrijfsactiviteiten.

"We hebben in de voorbije jaren grote stappen gezet in de omvorming van ons portfolio richting speciaalchemie," zegt CEO Christian Kullmann. "Nu is het een kwestie van onze infrastructuur- en administratieve activiteiten zo in te richten, zodat we ons volledig kunnen concentreren op wat Evonik echt van de concurrentie onderscheidt: onze operationele bedrijfsactiviteiten en hun innovatiekracht, klantgerichtheid en duurzaamheid."

Het bedrijf is van plan om de diensten van de TI-divisie in de toekomst op te splitsen in site overkoepelende technologie- en site gebonden infrastructuuractiviteiten. Deze organisatorische splitsing van de divisie zal een meer gedifferentieerd beheer van de respectieve diensten mogelijk maken, de complexiteit van TI verminderen en beter tegemoet komen aan de verschillende vereisten van de technologie- en infrastructuuractiviteiten.

De technologische activiteiten in de afdelingen procestechniek, engineering, strategisch energiebeheer en digitalisering van de productie beschikken over unieke specialistische vakkennis. Hier onderscheidt Evonik zich als speciaal chemiebedrijf in de concurrentiestrijd, omdat in deze afdelingen belangrijke bijdragen worden geleverd aan de verwezenlijking van de ambitieuze innovatie- en duurzaamheidsdoelstellingen.

Hier bouwen we spreekwoordelijk aan de toekomst van Evonik," zegt Christian Kullmann. Daarom dienen deze activiteiten op het gebied van procestechniek en engineering in de toekomst wereldwijd en site onafhankelijk gebundeld en functioneel onafhankelijk binnen de TI-divisie ondergebracht te worden.

“Speciaalchemie betekent toptechnologie. De nieuwe structuur stelt ons in staat om onze knowhow tijdens ons duurzame transformatieproces permanent te ontwikkelen", zegt Chief Human Resources Officer en Labour Director Thomas Wessel.

De infrastructuuractiviteiten zijn site specifiek, bijvoorbeeld het voorzien van de nodige infrastructuur en diensten zoals logistiek, technische services, werkplaatsen en fabrieksbeveiliging. "Onze productie is het hart van Evonik, de infrastructuur is onze slagader", zegt Kullmann. "Daarom moeten we deze verder ontwikkelen en de slagkracht ervan voor de toekomst ten volle ontplooien."

In de geest van deze verdere ontwikkeling zet TI nu de volgende stap: de infrastructuuractiviteiten in de drie vestigingen in Marl, Antwerpen en Wesseling worden tegen eind 2025 ondergebracht in zelfstandige entiteiten ondergebracht. De omvorming tot lokaal aangestuurde en consequent op efficiëntie gerichte profit centers, stelt hen in staat complexiteit te verminderen, strategieën individueel te ontwikkelen en winst te genereren.

De omvorming tot onafhankelijke entiteiten en hun ondernemingsautonomie zullen voor elke individuele vestiging hun toekomstige handelscapaciteit inzake de eigen strategische ontwikkeling verhogen.

"Evonik zal zich in de toekomst concentreren op investeringen in de operationele bedrijfsactiviteiten van de speciaalchemie. Want één ding is duidelijk: elke euro die we in onderzoek en ontwikkeling en in onze groeibedrijven investeren, versterkt niet alleen onze operationele bedrijfsactiviteiten, maar ook onze vestigingen," zegt Kullmann.

De infrastructuuractiviteiten van Evonik zijn op lange termijn stabiel, maar ze zijn ook kapitaalintensief. Daarom is het belangrijk dat de vestigingen in de toekomst in de mogelijkheid zijn om sterker dan voorheen over alternatieve subsidie- en financieringsmogelijkheden te kunnen beschikken of partnerschappen aan te gaan.  Dit geldt in het bijzonder voor noodzakelijke investeringen in de duurzame transformatie. De zelfstandige structuur op de drie sites Marl, Antwerpen en Wesseling schept hiervoor de beste voorwaarden.

"TI en haar medewerkers leveren in onze vestigingen dag en nacht heel goed werk", zegt Wessel. "We zullen hen de beste perspectieven voor de toekomst bieden."  

Na de onafhankelijke opzet van de infrastructuuractiviteiten op de drie sites zal Evonik met een open geest onderzoeken welke individuele modellen de beste financieringsmogelijkheden voor elke site bieden. Alle opties zullen worden onderzocht, van volledig binnen het concern blijven over partnerschaps- en joint venture-modellen tot carve out. Deze stap zal de sites in staat stellen hun troeven verder uit te bouwen en toekomstige investeringen door te voeren. De toezegging dat TI tot medio 2027 principieel binnen het concern blijft, blijft van kracht. 

Tegen het einde van 2024 moet de interne reorganisatie van TI in site overkoepelende technologie- en site gebonden infrastructuuractiviteiten voltooid zijn. In de tweede helft van 2025 worden de infrastructuureenheden van de vestigingen in Marl, Wesseling en Antwerpen juridisch onafhankelijk.

Parallel met de herstructurering van TI reorganiseert Evonik ook haar administratie. Daartoe wordt per 01.10.2023 het interne programma "Evonik Tailor Made" opgestart. In een eerste fase worden de huidige structuren grondig geanalyseerd; in een tweede fase worden in het komende jaar aanzienlijk afgeslankte structuren opgesteld en geïmplementeerd.

"Evonik heeft heel veel organisatorische eenheden, een relatief grote verhouding leidinggevenden ten opzichte van het aantal medewerkers en ingewikkelde matrixstructuren", zegt Kullmann. "Dat is te complex en te duur. Daarom zullen we de administratie van nul opnieuw vormgeven en op maat van onze operationele bedrijfsactiviteiten inrichten”. De reorganisatie van de structuren begint al in 2024 en zal in 2026 voltooid zijn.

De bescherming tegen ontslagen om economische redenen bij Evonik in Duitsland blijft tot eind 2032 van kracht en geldt zowel voor de TI-reorganisatie als voor het Evonik Tailor Made-programma.
 

Informatie over het concern

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2022 een omzet van 18,5 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 2,49 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor klanten te creëren. Ongeveer 34.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw.

Over Technology and Infrastructure

Technology & Infrastructure (TI) bundelt technische expertise en diensten voor productie en is de drijvende kracht achter innovatie en digitalisering in het productielandschap. De divisie exploiteert acht sites in Duitsland en België. Als site beheerder biedt TI haar diensten zowel intern bij Evonik als aan andere bedrijven op de site aan. Wereldwijd kunnen klanten via de hubs Mobile, USA, en Shanghai, China, op de diensten en knowhow van TI terugvallen. In het boekjaar 2022 realiseerde de divisie met ca. 8.300 medewerkers een externe omzet van 1,5 miljard euro.
De transformatie van Evonik, zoals de geplande afstoting van Performance Intermediates, zal de klantenstructuur van TI in de toekomst aanzienlijk veranderen. Op sommige sites zal het overgrote deel van de klanten dan extern zijn.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.