Persmededeling
Belgium
May 19, 2010

Evonik Degussa Antwerpen NV blijft investeren in een duurzame toekomst

Het Antwerpse chemiebedrijf Evonik Degussa Antwerpen NV heeft voor het vierde jaar op rij haar duurzaamheidsverslag gepubliceerd. Evonik Degussa Antwerpen NV wist zich, ondanks het moeilijke economische klimaat, verhoudingsgewijs goed te handhaven. Dit heeft het chemiebedrijf uit de Antwerpse haven niet alleen te danken aan haar productenpalet dat minder conjunctuurgevoelig gebleken is, maar zeker ook aan de inzet van al haar medewerkers.

Sociaal

In 2009 daalde ook bij Evonik Degussa Antwerpen NV de vraag naar bepaalde producten, maar gelukkig niet in die mate dat er gevaar was voor de werkgelegenheid. De medewerkers toonden zich flexibel in hun inzet om tijdelijk of permanent nieuwe taken op te nemen. De firma liet echter geen kans onbenut om de toekomstperspectieven en de ontwikkelingskansen van de medewerkers te verbeteren. Vrijgekomen tijd werd dan ook handig benut om opleidingen te volgen en zich verder te bekwamen. Een belangrijke mijlpaal was de start van het I-bus (Industry bus)-project eind december 2009. I-bus is een mobiliteitsproject waarin zes chemiebedrijven samenwerken om hun personeelsvervoer te bundelen. Op deze manier wordt een belangrijke bijdrage geleverd voor het mobiliteitsvraagstuk en het aanpakken van de problematiek van de luchtvervuiling die voortvloeit uit de toestroom van het autoverkeer.

Milieu

Op het vlak van milieu doet Evonik Degussa Antwerpen NV meer inspanningen dan wat de normen voorschrijven. In 2009 werd hiervoor meer dan 2,34 miljoen EUR geïnvesteerd en werden bijzonder succesvolle acties ondernomen met het oog op het verminderen van de specifieke luchtemissie per geproduceerde ton product. Ook naar de toekomst toe wil de firma haar aanpak op milieugebied verder optimaliseren en is dan ook continu op zoek naar innovatieve methodes die leiden tot verbetering. Op het vlak van veiligheid en gezondheid werden, naast opleidingen, nieuwe belangrijke investeringen ter waarde van ca. 0,8 miljoen EUR gedaan.

Financieel

De terugval van de wereldeconomie in 2009 had ook voor de activiteiten van Evonik Degussa Antwerpen NV zijn gevolgen. Ondanks deze crisis wist het Antwerpse chemiebedrijf zich verhoudingsgewijs goed te handhaven. In het vierde kwartaal van 2009 werd een heropleving van de economische activiteiten zichtbaar. Evonik Degussa Antwerpen NV kon het boekjaar 2009 alsnog afsluiten met een omzet van 399,3 miljoen EUR, een daling met 7,5 procent ten opzichte van 2008. Oorzaken hiervan zijn zowel de dalende volumes als de dalende grondstofprijzen.

Lutz Hippe, Afgevaardigd Bestuurder van Evonik Degussa Antwerpen NV: “Investeren in een duurzame toekomst voor ons bedrijf is een constante in onze beleidsvoering. Maar we zijn er ons ook van bewust dat er nog uitdagingen zijn waar we beter kunnen presteren. In 2010 en de daaropvolgende jaren zullen we daar in dialoog met onze medewerkers, sociale partners, aandeelhouders en omgeving blijven aan werken.”

Wenst u een duurzaamheidsverslag van Evonik Degussa Antwerpen NV te ontvangen? Koen Van den Steen, Communicatieverantwoordelijke, 03 560 33 30 of 0476 71 66 60. U kunt het ook raadplegen op deze website.

Over Evonik en Evonik Degussa Antwerpen NV

Met een duidelijke focus op speciaalchemie creëert Evonik waardevolle en onmisbare producten. Onze 38.681 medewerkers wereldwijd bouwen mee aan de toekomst: met innovatieve producten en essentiële oplossingen dragen wij bij aan uw succes. Evonik Degussa Antwerpen NV behoort met 11 productie-eenheden tot de grootste vestigingen van de groep. Het bedrijf telt zo'n 1.011 medewerkers en realiseerde in 2009 een omzet van 399,3 miljoen EUR .