Persmededeling
Company
March 3, 2023

Evonik behaalt sterk resultaat in moeilijke omstandigheden

  • Aangepaste EBITDA stijgt met 4% tot 2,49 miljard euro
  • Prognose voor 2023: Aangepaste EBITDA tussen 2,1 en 2,4 miljard euro
  • Aangekochte elektriciteit volledig overgeschakeld op hernieuwbare bronnen tegen 2030

 

Essen, Duitsland. Na een uitdagend jaar 2022 is Evonik voorzichtig optimistisch voor 2023. "De gevolgen van de oorlog, hoge inflatie en sterk schommelende energieprijzen hebben veel van ons gevergd - en dat doen ze nog steeds", zegt Christian Kullmann, voorzitter van de raad van bestuur. "Toch konden we het beste operationele resultaat van de afgelopen tien jaar behalen. Evonik is goed gepositioneerd voor moeilijke tijden. Dat zal ook in 2023 zijn vruchten afwerpen."

Het afgelopen jaar werd gekenmerkt door een zeer succesvol eerste halfjaar, gevolgd door een veel moeilijkere tweede jaarhelft. In totaal steeg de omzet met 24 procent tot 18,5 miljard euro. De volumes daalden licht en de prijzen voor grondstoffen en energie stegen soms sterk. Evonik kon de prijsstijgingen grotendeels doorberekenen. De aangepaste winst vóór interesten, belastingen, afschrijvingen en waardeverminderingen (aangepaste EBITDA) steeg met 4 procent, en kwam daarmee nipt uit aan de ondergrens van de voorspelde bandbreedte van 2,5 tot 2,6 miljard euro. Met 2,49 miljard euro was de winst het hoogst sinds 2012.

Het nettoresultaat daalde, voornamelijk door een goodwill-afschrijving van 301 miljoen euro in de divisie Performance Materials. Het aangepaste nettoresultaat steeg met 7 procent tot 1,05 miljard euro.

De free cashflow bereikte 785 miljoen euro. Dit komt overeen met een cash-conversieratio van 32 procent, iets boven de doelstelling die Evonik in de loop van het jaar had bijgesteld naar 30 procent. "De twee zeer verschillende jaarhelften van 2022 maakten het moeilijk voor ons om de voorraden te beheren", zegt Chief Financial Officer Ute Wolf. "Aan het einde van het jaar hebben we deze problemen aangepakt. Dit is volledig tot uiting gekomen in een zeer sterke free cashflow in het laatste kwartaal."

Tijdens de algemene vergadering op 31 mei zullen de raad van bestuur en de raad van toezicht een ongewijzigd jaarlijks dividend van 1,17 euro per aandeel voorstellen. Dit betekent een aantrekkelijk dividendrendement van ongeveer 5 procent.

Ondanks tal van onzekerheden is Evonik voorzichtig optimistisch voor 2023. Veel zal afhangen of de energieprijzen en de inflatie zullen blijven dalen, en hoe sterk het herstel van de wereldeconomie zal zijn, vooral met betrekking tot China. Vooral in het eerste kwartaal van 2023 zal de negatieve trend van de tweede helft van 2022 zich waarschijnlijk voortzetten. Vanaf het tweede kwartaal zou de situatie geleidelijk moeten verbeteren.

Voor 2023 verwacht Evonik een omzet tussen 17 en 19 miljard euro. De aangepaste EBITDA zou tussen 2,1 tot 2,4 miljard euro liggen. In vergelijking met het voorgaande jaar zal de verwachte veerkracht van de divisies Specialty Additives en Smart Materials en de Health & Care business gecompenseerd worden door een winstdaling in de business van Animal Nutrition en Performance Intermediates, die vooral prijsgestuurd zijn. De free cashflow zal naar verwachting toenemen en de cash-conversieratio zou stijgen in de richting van de doelstelling van ongeveer 40%. "Onze vooruitzichten zijn ruimer dan vorig jaar door de aanhoudende onzekerheden. We hebben ambitieuze doelen gesteld en zijn van plan deze met gezamenlijke inspanningen te bereiken", aldus Kullmann. De verwachte kostenbesparingen van 250 miljoen euro zullen bijdragen aan de verwachte resultaten.


PORTFOLIO, DUURZAAMHEID, INNOVATIE

Ondanks de moeilijke randvoorwaarden zet Evonik haar transformatie naar duurzaamheid en winstgevendheid door. "We richten onze investeringen consequent op duurzame groeimarkten en stoten cyclische activiteiten af", zegt Kullmann. "In deze context zal de verkoop van onze vestiging in Lülsdorf de eerste stap zijn in de geplande desinvestering van de activiteiten in onze divisie Performance Materials." De onderhandelingen over deze verkoop zijn in een vergevorderd stadium.

Parallel aan de verkoopprojecten investeert Evonik gericht in innovaties. Dit werpt zijn vruchten af: Zo steeg de omzet uit de zes gedefinieerde innovatieve groeigebieden vorig jaar met meer dan 20 procent tot een goede 600 miljoen euro. "Deze producten hebben een hoog groeipotentieel en bovengemiddelde marges", zegt Chief Innovation Officer Harald Schwager. "Ons doel is duidelijk: tegen 2025 willen we met deze producten 1 miljard euro omzet genereren - en we zitten precies op schema."

De nieuwe producten versterken het duurzaamheidsprofiel van Evonik. Het aandeel van Next Generation Solutions, d.w.z. producten die klanten een duidelijk hoger duurzaamheidsvoordeel bieden in vergelijking met gangbare alternatieven, steeg tot 43 procent van de omzet. "Evonik heeft zich tot doel gesteld om tegen 2030 meer dan 3 miljard euro te investeren in de groei van Next Generation Solutions om hun aandeel te verhogen tot meer dan 50 procent van de omzet", zegt Thomas Wessel, die in de raad van bestuur verantwoordelijk is voor duurzaamheid.

Een andere belangrijke stap naar duurzame transformatie is de snelle omschakeling van de energievoorziening. Door het afsluiten van vaste leveringscontracten voor windenergie zal Evonik vanaf 2026 meer dan de helft van de extern aangekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen betrekken. Vanaf 2030 zal Evonik enkel nog groene stroom aankopen.

Gedeeltelijk om de geopolitieke risico’s te beheersen, spreidt Evonik de investeringen in nieuwe productontwikkeling over haar drie kernregio's. Zo heeft het concern een nieuw onderzoekscentrum voor lithium-ion batterijen geopend in Shanghai. In Japan breidt het de productiecapaciteit voor aluminiumoxide voor de batterijmarkt uit. In Slowakije wordt een fabriek voor biologisch afbreekbare oppervlakte-actieve stoffen gebouwd. In de Verenigde Staten wordt binnenkort gestart met de bouw van een fabriek voor farmaceutische lipiden die nodig zijn voor geneesmiddelen op basis van mRNA.

 

ONTWIKKELING IN DE DIVISIES

Specialty Additives: De divisie kende een succesvolle ontwikkeling. De omzet steeg met 13 procent tot 4,18 miljard euro dankzij aanzienlijk hogere verkoopprijzen, vooral door de doorberekening van hogere grondstofkosten en positieve wisselkoerseffecten. Additieven voor polyurethaanschuim voor duurzame consumptiegoederen en voor de automobielsector behaalden een hogere omzet tegen betere prijzen. Ook de producten voor de bouw- en coatingindustrie en voor hernieuwbare energie ontwikkelden zich positief. De aangepaste EBITDA steeg met 3 procent tot 946 miljoen euro.

Nutrition & Care: De omzet van de divisie Nutrition & Care steeg met 19 procent tot 4,24 miljard euro. De stijging was het gevolg van aanzienlijk hogere verkoopprijzen ter compensatie van hogere kosten en positieve wisselkoerseffecten. De verkoopvolumes daalden. Evonik realiseerde een sterke omzetgroei met essentiële aminozuren dankzij betere verkoopprijzen. De volumes daalden vooral door de volatiele vraag in Azië, waar de corona lockdowns in China een negatieve invloed hadden op de business. In de veevoederindustrie leidde de wereldwijde voorraadafbouw tot dalende verkoopprijzen, ondanks de aanhoudend hoge grondstofkosten. De verkoop van gezondheids- en schoonheidsproducten steeg sterk dankzij de goede vraag naar actieve bestanddelen voor cosmetische toepassingen. De aangepaste EBITDA daalde met 6 procent tot 677 miljoen euro.

Smart Materials: De omzet in de divisie Smart Materials steeg met 23 procent tot 4,83 miljard euro. De stijging was het gevolg van beduidend hogere verkoopprijzen door de doorberekening van gestegen grondstofkosten en positieve wisselkoerseffecten. De verkochte volumes bleven stabiel. De verkoop van zowel anorganische producten als polymeren steeg dankzij hogere verkoopprijzen, terwijl de volumes nagenoeg gelijk bleven. De aangepaste EBITDA steeg met 5 procent tot 684 miljoen euro.

Performance Materials: De omzet van de divisie Performance Materials steeg met 26 procent tot 3,66 miljard euro. Aanzienlijk hogere prijzen en positieve wisselkoerseffecten droegen bij tot de stijging, terwijl de volumes merkbaar daalden. De business met producten van het C4-verbond kenden een daling van de volumes, terwijl de inkomsten stegen dankzij betere verkoopprijzen. De business met alcoholaten profiteerde van noodzakelijke prijsverhogingen. Ook de verkoop van superabsorbers steeg, en profiteerde bovendien van de verbeterde marktomstandigheden. De aangepaste EBITDA steeg met 29 procent tot 409 miljoen euro.

INFORMATIE OVER het concern

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2022 een omzet van 18,5 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 2,49 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor haar klanten te creëren. Ongeveer 34.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.