Persmededeling
Company
May 8, 2024

Eerste kwartaal van Evonik beter dan verwacht – prognose bevestigd

  • Voorlopige cijfers bevestigd: Aangepaste EBITDA stijgt in het eerste kwartaal met
    28 procent tot 522 miljoen euro
  • Sterke free cashflow van 127 miljoen euro
  • Verkoopvolumes met vier procent gestegen

 

Essen, Duitsland. Evonik had een veel betere start in 2024 dan de kapitaalmarkt had verwacht. De definitieve resultaten voor het eerste kwartaal van 2024 van de onderneming in speciaalchemie die nu beschikbaar zijn, bevestigden de voorlopige cijfers die op 16 april werden gepubliceerd. De aangepaste EBITDA steeg met 28 procent tot 522 miljoen euro in vergelijking met hetzelfde kwartaal van vorig jaar. Ook de free cashflow steeg sterk en lag met 127 miljoen ruim boven de 21 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

“Veel van onze klanten kopen weer,” zegt CEO Christian Kullmann. “We zien echter nog steeds terughoudendheid in sommige sectoren en markten, dus we zien nog geen algemene opleving.”

De verkoopvolumes stegen in het eerste kwartaal met 4 procent. De prijzen daarentegen daalden met 5 procent, deels als gevolg van de doorberekening van lagere grondstofprijzen.
De omzet daalde met 5 procent tot 3,80 miljard euro, terwijl de aangepaste EBITDA-marge met 3,6 procentpunt steeg tot 13,8 procent. Het concernresultaat bedroeg 156 miljoen euro, tegenover 47 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2023.

“De margeverbetering laat zien dat we op de goede weg zijn”, zegt Chief Financial Officer Maike Schuh. “Onze kostenbesparende maatregelen beginnen steeds meer effect te hebben, wat vooral belangrijk is omdat de prijzen opnieuw zijn gedaald. We hebben nog een lange weg te gaan voordat we onze financiële doelstellingen hebben bereikt. We moeten werken voor elke kleine verbetering.”

Evonik bevestigt haar prognose voor het volledige jaar en blijft uitgaan van een aangepaste EBITDA tussen 1,7 en 2,0 miljard euro. De omzet zal naar verwachting tussen 15 en 17 miljard euro liggen. Evonik verwacht een cash-conversieratio van rond de 40% en een aanzienlijk hogere ROCE dan in 2023. Voor het tweede kwartaal van 2024 verwacht Evonik dat de aangepaste EBITDA ongeveer gelijk zal zijn aan die van het eerste kwartaal.

Het efficiëntieprogramma Evonik Tailor Made zal tegen eind 2024 de eerste besparingen opleveren. De onderhandelingen over de voorwaarden voor een sociaal verantwoorde afbouw van jobs in Duitsland zijn afgerond. Tegen het derde kwartaal worden de details vastgelegd over hoe Evonik precies zal worden gereorganiseerd. Het programma wordt dan geïmplementeerd, rekening houdend met de medezeggenschapsrechten van de werknemersvertegenwoordigers. De aangekondigde splitsing van de divisie Technology & Infrastructure in twee eenheden is ook in volle gang.

 

Ontwikkeling in de chemiedivisies

Specialty Additives: De divisie Specialty Additives realiseerde hogere verkoopvolumes, geholpen door klanten die hun lage voorraden aanvulden. Met 908 miljoen euro bleef de omzet in het eerste kwartaal van 2024 echter net onder die van vorig jaar, voornamelijk als gevolg van de doorberekening van lagere grondstofkosten en licht negatieve wisselkoerseffecten. Producten voor de bouw- en coatingindustrie boekten een aanzienlijk hogere omzet door hogere volumes. De verkoop van additieven voor polyurethaanschuim en duurzame consumptiegoederen bleef vrijwel ongewijzigd, omdat de volumes toenamen en de verkoopprijzen daalden. Additieven voor de automobielsector kenden een grotere vraag,
wat leidde tot een omzet rond het niveau van vorig jaar. De aangepaste EBITDA steeg met
10 procent tot 185 miljoen euro dankzij een betere benutting van de installaties. De aangepaste EBITDA-marge klom van 18,2 procent naar 20,4 procent.

Nutrtion & Care: De omzet in het eerste kwartaal steeg met 2 procent tot 900 miljoen euro dankzij een stijgende vraag en licht hogere verkoopprijzen. Wisselkoerseffecten remden deze positieve trend af. De business in essentiële aminozuren (Animal Nutrition) profiteerde van grotere verkoopvolumes en iets hogere prijzen. De omzet kende een sterke stijging. In Health & Care vertoonden de producten van Care Solutions een positieve volumetrend. Over het algemeen bleef de omzet van Health & Care echter onder het niveau van vorig jaar door iets lagere verkoopprijzen. De aangepaste EBITDA steeg met 84 procent tot 140 miljoen euro dankzij hogere volumes, lagere variabele kosten en besparingen door de optimalisatie van het bedrijfsmodel voor Animal Nutrition. De aangepaste EBITDA-marge klom van 8,6 procent naar 15,6 procent.

Smart Materials: De omzet in de divisie Smart Materials daalde met 8 procent tot 1,09 miljard euro in het eerste kwartaal ondanks nagenoeg ongewijzigde volumes, omdat lagere grondstof- en energiekosten doorberekend werden. De vraag naar anorganische producten bleef dalen. De verkoop van polymeren nam af door prijs- en valuta-effecten. Met 159 miljoen euro lag de aangepaste EBITDA slechts iets lager dan vorig jaar. De verkoop van een licentie voor het productieproces van waterstofperoxide had hier een positieve impact. De aangepaste EBITDA-marge steeg van 13,8 procent in het eerste kwartaal van 2023 tot 14,5 procent dit jaar.

Performance Materials: In de divisie Performance Materials daalde de omzet met 9 procent tot 646 miljoen euro. Positieve volume-effecten werden meer dan tenietgedaan door lagere prijzen en negatieve wisselkoerseffecten. Het cijfer van vorig jaar omvatte ook de omzet van de site in Lülsdorf, die op 30 juni 2023 werd verkocht. Ondanks lagere prijzen realiseerden de producten van de C4-keten (Performance Intermediates) een hogere omzet dankzij de grotere vraag. Superabsorbents profiteerde van hogere verkoopvolumes. De aangepaste EBITDA steeg met 16 procent tot 43 miljoen euro, vooral door hogere volumes. De aangepaste EBITDA-marge klom van 5,2 procent naar 6,7 procent.

INFORMATIE OVER het concern

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2023 een omzet van 15,3 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 1,66 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor haar klanten te creëren. Meer dan 33.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.