Persmededeling
Belgium
June 12, 2012

Een sterk 2011 voor Evonik Degussa Antwerpen, 46 miljoen EUR investeringen in de site gerealiseerd

Voor Evonik Degussa Antwerpen was 2011 een zeer goed jaar; de financiële groei van 2010 werd verdergezet. In 2011 werd er voor 46 miljoen EUR in de Antwerpse site geïnvesteerd. “Investeren in mensen, een groene toekomst en verantwoord en duurzaam ondernemen, dat is wat we willen doen”, aldus Stefan Kroll, Afgevaardigd Bestuurder.

Sociaal
In het kader van “2011 – Internationaal Jaar van de Chemie” werden tal van initiatieven genomen om vooral jongeren warm te maken voor een job in de chemie. Als hoogtepunt kunnen we de felgesmaakte opendeurdag van zondag 22 mei 2011 noteren.
In 2011 ging opnieuw ook veel aandacht naar diverse veiligheidsopleidingen om tot een duurzame veiligheidscultuur te komen.

Milieu, veiligheid en gezondheid
In het kader van duurzame ontwikkeling werd in 2011 aan milieubescherming, veiligheid en gezondheid 31,586 miljoen EUR besteed. Het investeringsvolume aan milieuactiviteiten bedroeg 3,6 miljoen EUR, aan veiligheidsactiviteiten 2,33 miljoen EUR.

Financieel
Voor Evonik Antwerpen werd de groei die in 2010 was ingeluid, ook in 2011 verdergezet. Evonik Antwerpen sluit het boekjaar 2011 af met een omzet van 487,9 miljoen EUR, een stijging met 3,8 procent ten opzichte van 2010. Het EBIT steeg met 3,2 miljoen EUR (13 procent) tot 27,5 miljoen EUR. Het financiële resultaat verbeterde zich in 2011 verder door een toename van de financiële
vorderingen. Na aftrek van een belastingkost van 5,2 miljoen EUR sluit het boekjaar 2011 af met een winst van 24,5 miljoen EUR.

Investeringen
2011 was voor Evonik Antwerpen ook het jaar waarin voor 46 miljoen EUR geïnvesteerd werd in infrastructuur en capaciteitsuitbreidingen. Door deze investeringen kan het bedrijf zich ook in de toekomst verder profileren als aantrekkelijke investeringslocatie.

Wenst u een duurzaamheidsverslag van Evonik Antwerpen te ontvangen?
Koen Van den Steen, Communicatieverantwoordelijke, tel.: 03/560.33.30,
GSM.: 0476 71 66 60

Evonik Antwerpen
Evonik Antwerpen produceert in de Antwerpse haven verschillende producten in speciaalchemie. Het bedrijf telt ca. 1.030 medewerkers en heeft 11 productie-eenheden, elk met een eigen specifieke werking en eigen eindproducten. Antwerpen is de grootste buitenlandse vestiging van het wereldwijde concern.

Concerninformatie
Evonik, het creatieve industrieconcern uit Duitsland, is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. De activiteiten van het concern zijn geconcentreerd op de belangrijke megatrends gezondheid, voeding, efficiënt gebruik van hulpbronnen en globalisering.
Winstgevende groei en een duurzame waardevermeerdering van de onderneming staan in het middelpunt van de ondernemingsstrategie. Evonik profiteert in het bijzonder van haar innovatiekracht en haar geïntegreerde technologieplatformen.
Evonik is in meer dan 100 landen ter wereld actief. Meer dan 33.000 medewerkers behaalden in 2011 een omzet van ca. 14,5 miljard euro en een operationeel resultaat (genormaliseerd EBITA) van ca. 2,8 miljard euro.

Disclaimer
Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.