Persmededeling
Belgium
May 9, 2011

Een sterk 2010 voor Evonik Degussa Antwerpen en een duurzame toekomst

Het Antwerpse chemiebedrijf Evonik Degussa Antwerpen NV heeft voor het vijfde jaar op rij haar duurzaamheidsverslag gepubliceerd.

  • Veel aandacht voor veiligheidsopleidingen en persoonlijke coaching
  • Evonik komt gesterkt uit de wereldwijde financiële en economische crisis
  • Evonik investeert in een duurzame toekomst dankzij nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie en de isobuteenproductie
  • Uitgaven voor veiligheid, gezondheid en milieu bedragen meer dan 30 miljoen euro.

Sociaal
In 2010 nam bijna iedere medewerker deel aan één of meerdere opleidingen. 2,39 procent van de loonmassa werd in 2010 aan vorming besteed. Dit is beduidend meer dan wat het IPA (InterProfessioneel Akkoord) vooropstelt. Opnieuw ging veel aandacht naar diverse veiligheidsopleidingen, veel tijd werd ook vrijgemaakt voor persoonlijke coaching. In november 2010 werd een medewerkersenquête vanuit het concern gehouden onder het motto ‘Meedenken. Meedelen. Meevormen’. Liefst 78,8 % van het Antwerps personeel participeerde aan deze bevraging.

Milieu
Door innovatie en investeringen is Evonik erin geslaagd om voor het afgelopen jaar milieucijfers voor te leggen die verder gaan wat de normen voorschrijven. De indienstneming van een tweede warmtekrachtkoppelingscentrale voor de productie van stoom en stroom en de opstart van een nieuwe isobuteeninstallatie, met haar vooruitstrevende energierecuperatie, dragen bij tot dit goede resultaat. In 2010 werd er in totaal aan milieubescherming, veiligheid en gezondheid meer dan 30 miljoen euro besteed. Door deze investeringen en het hoge veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers kunnen we goede ongevallenpreventiecijfers voorleggen.

Financieel
Het jaar 2010 werd ook voor Evonik Antwerpen gekenmerkt door een heropleving van de economie. In zowat alle activiteitsdomeinen van het bedrijf zag men ten overstaan van het crisisjaar 2009 een herneming van de activiteit. De totale jaarproductie steeg met 11,4 procent tegenover het afgelopen jaar. Deze stijging had vanaf het derde kwartaal 2010 een positieve invloed op de tewerkstelling. Evonik Antwerpen sloot het boekjaar 2010 af met een omzet van 470,2 miljoen EUR, een stijging met 17,8 procent ten opzichte van 2009. Het EBIT steeg met 21,5 miljoen EUR tot 24,3 miljoen EUR. Deze stijging is grotendeels te verklaren door de hogervermelde omzetstijging.

Stefan Kroll, Afgevaardigd Bestuurder van Evonik Antwerpen: “Investeren in een duurzame toekomst voor onze vestiging is een constante in onze beleidsvoering. Met de succesvolle indienstneming van de nieuwe warmtekrachtkoppelingsinstallatie en de isobuteenproductie hebben we opnieuw een stap in de goede richting gezet. Maar we zijn er ons van bewust dat er nog uitdagingen voor ons liggen. In 2011 en de daaropvolgende jaren zullen we hier in dialoog met onze medewerkers, sociale partners, aandeelhouders en omgeving continu aan blijven werken.”

Wenst u een duurzaamheidsverslag van Evonik Antwerpen te ontvangen?
Koen Van den Steen, Communicatieverantwoordelijke, tel.: 03/560.33.30,
GSM.: 0476 71 66 60

Evonik Antwerpen
Evonik Antwerpen produceert in de Antwerpse haven verschillende producten in speciaalchemie. Het bedrijf telt ca. 1.000 medewerkers en heeft 11 productieeenheden, elk met een eigen specifieke werking en eigen eindproducten. Antwerpen is de grootste buitenlandse vestiging van het wereldwijde concern.

Concerninformatie
Evonik, met hoofdzetel in Duitsland is wereldmarktleider in speciaalchemie maar is via participaties ook actief in energie en vastgoed. Het bedrijf is in meer dan 100 landen ter wereld actief. Meer dan 34.000 medewerkers behaalden in 2010 een omzet van ca. 13,3 miljard euro en een operationeel resultaat (EBITDA) van ca. 2,4 miljard euro. Dankzij specialisatie, betrouwbaarheid, continue zelfvernieuwing en een creatieve bedrijfsaanpak werkt Evonik hard om deze bedrijfsresultaten jaarlijks duurzaam te verbeteren.

Disclaimer
Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.