Persmededeling
Belgium
May 7, 2009

Duurzaamheid blijft sleutelwoord bij Evonik Degussa Antwerpen

Het Antwerpse chemiebedrijf Evonik Degussa Antwerpen NV heeft voor het derde jaar op rij haar duurzaamheidsverslag gepubliceerd. 2008 was met de viering van het veertigjarig jubileum van het bedrijf een belangrijk jaar. De aandacht voor de medewerkers en het milieu blijft een constante voor deze belangrijke speler in de Antwerpse haven. In het vierde kwartaal werd duidelijk dat ook Evonik Degussa Antwerpen NV niet gespaard bleef van de gevolgen van de wereldwijde crisis. Toch blijft het bedrijf de komende jaren investeren in duurzaamheid.

Sociaal

De viering van het veertigjarig bestaan loopt als een rode draad door het sociale luik van het duurzaamheidsverslag. Voor de medewerkers, omliggende bedrijven, organisaties en belanghebbenden uit de omgeving werden verschillende evenementen georganiseerd. Deze sociale en maatschappelijke component is voor het bedrijf immers erg belangrijk. Daarnaast ging ook dit jaar opnieuw veel aandacht naar de opleiding en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers.

Milieu

In 2008 besteedde Evonik Degussa Antwerpen NV 3,3 miljoen EUR aan verantwoord en duurzaam milieubeheer. Continue verbeteringen van de bedrijfsprocessen zorgen ervoor dat de emissienormen steeds gehaald worden. Veel aandacht ging vooral naar het verminderen van afvalproductie met o.a. de indienstname van een nieuwe filterpersinstallatie bij de waterzuivering. Ook in de toekomst gaat het bedrijf verder op zoek naar innoverende technieken om haar milieu-impact waar mogelijk te beperken. Op het vlak van veiligheid en gezondheid werden, naast de opleidingen, nieuwe belangrijke investeringen van ca. 1,2 miljoen EUR gedaan.

Financieel

In de eerste negen maanden van het jaar steeg de vraag, maar in het vierde kwartaal werd duidelijk dat ook Evonik Degussa Antwerpen NV niet gespaard bleef van de gevolgen van de wereldwijde crisis. De afzethoeveelheden die aan de basis van de omzet lagen, daalden met 5,3% ten opzichte van 2007. Als gevolg van de doorbelasting van sterk gestegen prijzen voor grondstoffen en energieën, steeg de omzet in 2008 met 4,6% tot 431,6 miljoen EUR.

Door toepassing van het cost plus-systeem werden enkel de bedrijfseconomische afschrijvingen doorbelast. Versnelde Belgische afschrijvingen leidden tot een daling van de bedrijfswinst tot 7,8 miljoen EUR tegenover 22,4 miljoen EUR in 2007.

Lutz Hippe, Afgevaardigd Bestuurder van Evonik Degussa Antwerpen: “Milieu, veiligheid en gezondheid zijn de sleutelelementen van ons beleid en maken integraal deel uit van onze ondernemingsstrategie: zij worden zorgvuldig afgewogen bij al onze processen en beslissingen. Ook nu de economische toestand iedereen voor grote uitdagingen stelt, wensen wij de dialoog met onze medewerkers, sociale partners en omgeving verder uit te bouwen en onze milieu-inspanningen te handhaven.”

Wenst u een duurzaamheidsverslag van Evonik Degussa Antwerpen te ontvangen?
Erna Versmissen, Communicatieverantwoordelijke, tel.: 03/560.32.64
U kunt het ook raadplegen op www.evonik.com/antwerpen

Over Evonik en Evonik Degussa Antwerpen

Met een duidelijke focus op speciaalchemie creëert Evonik waardevolle en onmisbare producten. Onze 40.767 medewerkers wereldwijd bouwen mee aan de toekomst: met innovatieve producten en essentiële oplossingen dragen wij bij aan uw succes.

Evonik Degussa Antwerpen behoort met 11 productie-eenheden tot de grootste vestigingen van de groep. Het bedrijf telt zo'n 1.019 medewerkers en realiseerde in 2008 een omzet van 431,6 miljoen EUR.