Persmededeling
Company
November 7, 2023

Derde kwartaal beter dan het tweede ondanks moeilijk klimaat

Financiële resultaten derde kwartaal 2023

  • Aangepaste EBITDA ligt met 485 miljoen euro 8 procent hoger dan in het tweede kwartaal
  • Kostenbesparende maatregelen ondersteunen bedrijfsresultaat en free cashflow
  • Technology & Infrastructure wordt opgesplitst, administratie wordt slanker

 

Essen, Duitsland. Evonik realiseerde in het derde kwartaal een aangepaste EBITDA van 485 miljoen euro die 8 procent hoger lag dan in het tweede kwartaal, mede dankzij een strikte kostendiscipline. Door de aanhoudend zwakke vraag daalde de aangepaste EBITDA echter met 21 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

"Het economisch herstel laat nog even op zich wachten", zegt Christian Kullmann, voorzitter van de raad van bestuur. "Daarom concentreren we ons op de instrumenten die we ter beschikking hebben. En dat heeft steeds meer effect."

De omzet van het concern daalde in het derde kwartaal met 23 procent tot 3,77 miljard euro. De verkoopvolumes daalden met 5 procent en de prijzen met 6 procent. Bij het diervoederadditief methionine bereikten de prijzen hun laagste punt in het derde kwartaal en zijn sindsdien licht gestegen. In de business zijn ook de eerste besparingen gerealiseerd door het lopende transformatieprogramma van de business line Animal Nutrition.

De free cashflow steeg in het derde kwartaal met 63 procent tot 469 miljoen euro, dankzij zorgvuldig beheer van het werkkapitaal en investeringsdiscipline. De cashgeneratie was in de eerste negen maanden ook hoger dan vorig jaar, ondanks een aanzienlijk lagere aangepaste EBITDA. Evonik blijft zich inzetten om de cash-conversieratio in 2023 te verhogen in de richting van de doelstelling van 40 procent. In 2022 bedroeg de ratio 32 procent.

"Onze focus op cash werpt zijn vruchten af", zegt Chief Financial Officer Maike Schuh. "Ook in het vierde kwartaal zullen we hiervan profiteren. Om onze financiële basis te verstevigen, kijken we ook het komende jaar kritisch naar investeringen en andere uitgaven."

Sinds de tweede helft van 2022 voert Evonik maatregelen door om de inkomsten veilig te stellen, zoals het niet invullen van vacatures, geen gebruik maken van externe dienstverleners en dienstreizen beperken. Op 30 september had het bedrijf al ongeveer 175 miljoen euro bespaard, wat neerkomt op 70 procent van de besparingsdoelstelling van 250 miljoen euro voor 2023. De vaste kosten voor het concern liggen nu duidelijk onder het niveau van vorig jaar. De maatregelen zullen in 2024 worden voortgezet.

Evonik boekte een nettoverlies van 96 miljoen euro in het derde kwartaal. Dit was het gevolg van zwakkere bedrijfsresultaten en waardeverminderingen. Evonik boekte een waardevermindering van 233 miljoen euro op Superabsorbents, vooruitlopend op de geplande verkoop van de business. In 2022 verdiende het concern 214 miljoen euro in dezelfde periode.

In september heeft Evonik haar strategie aangescherpt: De divisie Technology & Infrastructure en de administratie worden strategisch gereorganiseerd om de bedrijfsmiddelen meer te focussen op de operationele activiteiten van de drie groeidivisies. De TI-divisie wordt opgesplitst. In de toekomst zal de technologieafdeling profiteren van een wereldwijde bundeling van competenties, onafhankelijk van de sites. De chemieparken in Marl en Wesseling (Duitsland) en in Antwerpen, aangestuurd door de infrastructuurafdeling, zullen juridisch onafhankelijk worden. Het doel is om de financieringsmogelijkheden te verbeteren zodat de infrastructuur van de sites van hoge kwaliteit blijft.

Het programma Evonik Tailor Made zorgt voor minder complexiteit en duidelijkere verantwoordelijkheden. Het programma zal een administratie creëren die is afgestemd op de specifieke behoeften van Evonik: Een nieuw organisatieontwerp zal snellere beslissingen en efficiëntere processen mogelijk maken. Dit zal de administratie kostenefficiënter maken, onder meer door het verwijderen van managementlagen.

Evonik blijft investeren in duurzame producten: In september kondigde Evonik een nieuwe uitbreiding van de productiecapaciteit aan in Schörfling, Oostenrijk. De daar geproduceerde membraanmodules kunnen efficiënt biogas of waterstof scheiden uit gasmengsels.

Evonik gaat uit van een aanhoudend zwakke vraag zonder herstel voor de rest van het jaar en bevestigt de vooruitzichten van augustus. Voor heel 2023 wordt een aangepaste EBITDA tussen 1,6 en 1,8 miljard euro en een omzet tussen 14 en 16 miljard euro verwacht. Evonik zal de investeringen in het lopende jaar beperken tot ongeveer 850 miljoen euro.

 

Ontwikkeling in de divisies

Specialty Additives:
De omzet in de divisie Specialty Additives daalde in het derde kwartaal met 21 procent tot 882 miljoen euro. De daling was het gevolg van lagere volumes, negatieve wisselkoerseffecten en dalende verkoopprijzen. Het resultaat van vorig jaar omvatte ook de omzet van de TAA-derivatenbusiness, die eind 2022 werd verkocht. Producten voor de bouw- en coatingindustrie zagen de vraag in alle regio's afnemen en de verkoopprijzen licht dalen, wat leidde tot een aanzienlijk lagere omzet. De verkoop van additieven voor polyurethaanschuim en duurzame consumptiegoederen nam ook af door lagere volumes en dalende verkoopprijzen. Additieven voor de automobielsector noteerden lagere volumes, terwijl de verkoopprijzen licht daalden door de doorberekening van lagere grondstofkosten. De aangepaste EBITDA lag met 173 miljoen euro 29 procent onder het resultaat van vorig jaar. De aangepaste EBITDA-marge zakte naar 19,6 procent tegenover 21,8 procent in het derde kwartaal vorig jaar.

Nutrition & Care:
De omzet in de divisie Nutrition & Care daalde in het derde kwartaal van 2023 met 13 procent tot 924 miljoen euro ondanks een toename van de vraag. Dit was het gevolg van lagere verkoopprijzen dan in het vergelijkbare kwartaal vorig jaar en van negatieve wisselkoerseffecten. Bij de essentiële aminozuren (Animal Nutrition) nam de vraag toe, maar de verkoopprijzen bleven aanzienlijk lager dan vorig jaar, waardoor de omzet daalde. De vraag naar producten voor de gezondheidszorg (Health & Care) was over het algemeen goed, met stijgende verkoopprijzen. De omzet daalde vooral door wisselkoerseffecten. De aangepaste EBITDA bleef 14 procent onder het vergelijkbare cijfer van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De aangepaste EBITDA-marge daalde licht van 13,9 procent vorig jaar naar 13,7 procent.

Smart Materials:
De omzet van de divisie Smart Materials daalde met 19 procent tot 1.100 miljoen euro in het derde kwartaal van 2023. De daling was het gevolg van lagere volumes, negatieve wisselkoerseffecten en dalende verkoopprijzen, deels door de doorberekening van lagere grondstofkosten. De verkoop van anorganische producten daalde aanzienlijk door de afnemende vraag. De lagere verkoopprijzen weerspiegelen de daling van de grondstofkosten. Bij de polymeren profiteerde High Performance Polymers van de beschikbaarheid van de twee productie-installaties voor polyamide 12 na onderhoudswerkzaamheden in het tweede kwartaal. De verkoop was ongeveer op hetzelfde peil als vorig jaar. De aangepaste EBITDA daalde met 28 procent tot 135 miljoen euro. Lagere volumes en prijzen droegen hier het meest aan bij, terwijl lagere variabele kosten een tegengesteld effect hadden. De aangepaste EBITDA-marge zakte van 13,8 procent in het derde kwartaal vorig jaar naar 12,3 procent. 

Performance Materials:
In de divisie Performance Materials daalde de omzet in het derde kwartaal van 2023 met 23 procent tot 616 miljoen euro. Lagere volumes en prijzen en negatieve wisselkoerseffecten droegen hiertoe bij. Het resultaat van vorig jaar omvatte de omzet van de vestiging in Lülsdorf, die op 30 juni 2023 werd verkocht. De vraag naar producten uit de C4-keten (Performance Intermediates) bleef stabiel, maar de omzet daalde als gevolg van aanzienlijk lagere prijzen. De verkoop van superabsorbers lag ook onder het niveau van vorig jaar door de lagere vraag vanuit Europa. De aangepaste EBITDA daalde met 46 procent tot 34 miljoen euro. De aangepaste EBITDA-marge zakte van 7,9 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar naar 5,5 procent.

INFORMATIE OVER het concern

Evonik is één van de wereldmarktleiders in speciaalchemie. Het concern is in meer dan 100 landen ter wereld actief en behaalde in 2022 een omzet van 18,5 miljard euro en een operationeel resultaat (aangepaste EBITDA) van 2,49 miljard euro. Evonik gaat veel verder dan chemie om innovatieve, rendabele en duurzame oplossingen voor haar klanten te creëren. Ongeveer 34.000 medewerkers werken samen aan een gemeenschappelijk doel: we willen het leven beter maken, elke dag opnieuw.

Disclaimer

Voor zover wij in deze persmededeling prognoses of verwachtingen uitspreken of toekomstgerichte uitspraken doen, kunnen deze prognoses of verwachtingen bekende of onbekende risico’s en onzekerheden inhouden. De actuele resultaten of ontwikkelingen kunnen verschillen, afhankelijk van veranderingen in de markt. Noch Evonik Industries AG, noch de concernondernemingen zijn verplicht om de prognoses, verwachtingen of uitspraken in deze mededeling te actualiseren.