Covid-19 (coronavirus)

Update 12.05.2020 - 15u00

Belangrijke informatie voor de medewerkers van Evonik Antwerpen

Vanaf 11 mei is de overheid gestart met conctactopvolging.

De pandemiestuurgroep van Evonik Antwerpen heeft de maatregelen binnen Evonik Antwerpen aangepast (zie bijlage). De overheid is sinds deze week gestart met het opsporen van personen die in contact geweest zijn met personen die positief getest zijn (contact tracing). Daarom is het nog belangrijker dat elk individu de zelfdiscipline heeft om zich meer dan ooit aan de social distancing en de andere beschermingsmaatregelen te houden.

De algemene principes blijven van kracht:

  • Medewerkers die symptomen vertonen of waarvan inwonende huisgenoten COVID-19 positief getest zijn, komen niet naar het werk.
  • Telewerk wordt aangemoedigd voor medewerkers wiens aanwezigheid on site niet noodzakelijk is en vanop afstand volwaardig hun job kunnen uitoefenen.
  • Medewerkers worden niet langer als back-up naar huis gestuurd en doorbetaald.
  • HygiĆ«nemaatregelen strikt toepassen bij hoesten of niezen.
  • Handen regelmatig wassen met water en zeep.
  • Social distancing van 1,5 m respecteren.
  • Draag een MNS (Mund-Nase-Schutz)-masker bij face-to-face contacten waarbij de social distancing niet gewaarborgd kan worden (bv. werken aan hetzelfde equipment).


Contactopvolging

Contactopvolging is een preventieve methode waarbij wordt onderzocht met wie iemand in contact is geweest als die drager van het coronavirus blijkt te zijn, of in sommige gevallen zeer waarschijnlijk drager kan zijn van het virus. Als we die personen snel kunnen opsporen, kunnen we hen informeren dat ze ook drager kunnen zijn van het virus en hen het juiste advies geven.

Contactopvolging is een samenwerking tussen de personen die besmet zijn met Covid-19 aangezien hen gevraagd wordt met wie ze in contact zijn geweest. Deze samenwerking is essentieel om de verspreiding van het virus te vertragen (zie de presentatie in bijlage voor meer info).

Het call center van de overheid neemt uitsluitend contact op via het telefoonnummer 02 214 19 19 of via sms-nummer 8811 of komt ter plaatse naar je huis. Geef geen gevolg aan soortgelijke oproepen via andere nummers. Pas op voor malafide personen die zich als tracer uitgeven.

Personen die zonder de gepaste maatregelen toe te passen, een hoog risico contact (meer dan 15 minuten op een afstand van minder dan 1,5 m) hadden met een besmet persoon, zullen door de overheid uit voorzorg verplicht in quarantaine geplaatst worden. Deze medewerkers kunnen thuiswerk uitvoeren, indien zij in de mogelijkheid zijn.

Hoog risico contacten binnen Evonik moeten te allen tijde vermeden worden door het toepassen en respecteren van de voorgeschreven maatregelen.

Extra ouderschapsverlof voor COVID-19

Meer info is terug te vinden in de newsticker van 12 mei.

Georganiseerd gemeenschappelijk personenvervoer (I-Bus en KDService)

Conform de regelingen van het openbaar vervoer is het dragen van een mondmasker verplicht voor alle inzittenden op het georganiseerd gemeenschappelijk personenvervoer. Dit geldt zowel voor de I-Bus en KDService in functie van woon-werkverkeer, alsook voor de binnenbusdienst op het Evonik-terrein. Meer info is terug te vinden in de newsticker van 12 mei.

Draag goed zorg voor jezelf! Was regelmatig je handen, vermijd onnodige contacten en houd afstand van elkaar. Volg de voorgeschreven maatregelen van de overheid op. Voel je je ziek, moet je hoesten, heb je koorts? Bij twijfel, bel je huisarts en beschrijf je symptomen. #stopcovid19

MEER INFO