COVID-19

COVID-19 MAATREGELEN VOOR CONTRACTOREN EVONIK ANTWERPEN

TOEGANG TOT DE SITE

We vragen aan de medewerkers (Evonik én derden) de nodige discipline aan de dag te leggen om waakzaam te zijn voor eventuele symptomen (één van de hoofdsymptomen: hoest, kortademig, pijn op de borst, acuut geur- en smaakverlies of 2 nevensymptomen: infectie luchtwegen, koorts, vermoeidheid, keelpijn, …). In geval van symptomen moet je in quarantaine gaan en vul het Self Assesment Tool op de website Mijngezondheid.be in of meld je bij de huisarts. Informeer tevens je directe chef en onze medische dienst. Het afwezigheidsattest wordt bezorgd aan de mailbox ANT-HR-ATTEST@evonik.com.

Als je zelf COVID+ getest bent, moet je 7 dagen in isolatie na begin van de symptomen. Je kan terug aan het werk na de isolatieperiode als je 3 dagen koortsvrij bent en de overige symptomen sterk verbeterd zijn. Na terugkeer werk je met restricties tot 10 dagen na begin symptomen.

Als huisgenoten ziek zijn, wees dan extra waakzaam voor symptomen bij jezelf. Indien inwonende huisgenoten (partner, kinderen, etc...) 'positief' getest zijn op het COVID-19 virus, hangt het gevolg af van je eigen immuniteit. Medewerkers komen preferentieel niet naar de site en voeren bij voorkeur telewerk uit indien mogelijk:

 • Als je niet gevaccineerd bent (=geen basisvaccinatie): de medewerker gaat uit voorzorg 10 dagen in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit). De quarantaine kan gestopt worden vanaf dag 7 mits dagelijkse negatieve zelftest tot dag 10. De medewerker kan naar Evonik site komen tussen dag 7 en 10. De medewerker beperkt de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot dag 10 dag na het laatste risicocontact.
 • Als je slechts deels gevaccineerd bent (= basisvaccinatie langer dan 5 maand geleden en geen boostervaccinatie): de medewerker gaat uit voorzorg 7 dagen in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit). De quarantaine kan gestopt worden vanaf dag 4 mits dagelijkse negatieve zelftest tot dag 7. De medewerker kan naar Evonik site komen. De medewerker beperkt de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot dag 10 dag na het laatste risicocontact.
 • Als je volledig gevaccineerd bent (= boostervaccinatie of basisvaccinatie minder dan 5 maand geleden): quarantaine en zelftest door de overheid zijn niet vereist. De medewerker kan naar Evonik site komen. De medewerker beperkt de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
 • Als je herstelcertificaat bezit waarbij de diagnose van COVID-19 minder dan 5 maand geleden werd gesteld): quarantaine en test zijn niet vereist. De medewerker kan naar Evonik site komen. Beperk de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot 10 dagen na het laatste risicocontact.

Indien inwonende huisgenoten een COVID-19 test wegens symptomen hebben laten uitvoeren, waarvan het resultaat nog niet gekend is, gaat de medewerker (die niet of deels gevaccineerd is) uit voorzorg al in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit) tot het resultaat van de test bekend is. Medewerkers die volledig gevaccineerd zijn of een herstelcertificaat van minder dan 5 maand oud bezitten, moeten niet in quarantaine. De medewerkers melden dit steeds bij hun directe chef en de medische dienst.

Medewerkers die extra kwetsbaar zijn door een medische aandoening (chronisch, immuniteit, kankerbehandeling), kunnen zich bij de medische dienst melden.

Medewerkers die de sociale contacten moeten beperken voeren bij voorkeur telewerk uit. Indien dit niet mogelijk is, kan het werk hervat worden met inachtneming van bijkomende voorwaarden/restricties: 

 • zoveel mogelijk afzonderen op eigen werkplek 
 • apart eten/pauzeren/douchen (niet met collega’s in verpozingslokaal) 
 • geen toegang tot het bedrijfsrestaurant 
 • geen rechtstreekse shiftoverdracht met medewerker van andere ploegen 
 • in omkleedruimte zoveel mogelijk afzonderen (afstand of verschoven in tijd) 
 • op het ganse Evonik-terrein tijdens de ganse werktijd een FFP2-masker dragen. Het FFP2-masker mag enkel afgezet worden tijdens het (apart) eten/drinken, douchen of indien de medewerker zich alleen in een apart lokaal met voldoende ventilatie bevindt. 
 • verhoogde waakzaamheid voor klachten – zelf opvolgen lichaamstemperatuur

 

VERMIJD FYSISCHE CONTACTEN

Hoog risico contacten op het werk zijn zoveel mogelijk te vermijden!

Vermijd een nauw persoonlijk contact en hou een afstand van 1,5 meter van elkaar (=”social distancing”). Deze maatregel geldt ook in controlekamers, oponthoudlokalen in de afdelingen en kleedkamers. Indien de social distancing niet kan aangehouden worden in oponthoudlokalen of kleedkamers, beperk dan het aantal personen door een beurtrol af te spreken of reorganiseer de opstelling.

Bij shiftoverdracht vragen we dat de medewerkers zoveel mogelijk afstand houden van elkaar en de tijd beperken. Alle afdelingen beschikken over een plexi afschermingsplaat voor gebruik op de balies waar zich frequent personen aanmelden.

Het gebruik van liften wordt zoveel mogelijk beperkt. Hou in de lift steeds 1,5m afstand en draag een MNS-masker.

Vaste werkposten of burelen waar de afstand van 1,5 m niet kan gewaarborgd worden, worden voorzien van een afschermplaat of worden gereorganiseerd (herschikken, beurtrol…).

Medewerkers worden gevraagd om zo weinig mogelijk gebruik te maken van de rookhuisjes en bij gebruik 1,5 m afstand van elkaar te bewaren.

Op plaatsen waar veel personen verwacht worden die onvoldoende afstand kunnen houden bij het kruisen (inkomhal, gangen, trappen) kunnen organisatorische maatregelen genomen worden (toegangsbeperking, éénrichtingsverkeer, voorrang voor wie naar boven komt). Dit wordt ter plaatse geafficheerd.

Medewerkers moeten de zelfdiscipline en hoffelijkheid aan de dag leggen om in smallere doorgangen de social distancing te bewaren door even te wachten en elkaar voor te laten gaan.

 

VENTILATIE

Lokalen of ruimtes waar medewerkers werkzaam zijn, moeten op regelmatige basis verlucht worden door het openen van ramen. Deuren die geen veiligheidsfunctie hebben blijven het best open wanneer medewerkers aanwezig zijn. Dit geldt ook voor lokalen of ruimtes die voorzien zijn van klimatisatie. Het meest effectief is een verluchting door het tijdelijk volledig openen van een raam (bv. elk uur een raam minstens 3 minuten volledig open zetten). Tevens wordt gevraagd om na elke shiftwissel de ramen van de controlekamer open te zetten en de lokalen van bijkomende verse lucht te voorzien. Bij bijzondere weersomstandigheden (bv. slagregen, hevige wind) waarbij het niet mogelijk is het raam tijdelijk volledig te openen, dienen ramen op kantelstand open te staan voor 50% van de tijd.

 

PERSONEELSRESTAURANT

Contractoren kunnen voorlopig enkel terecht in het personeelsrestaurant tijdens de afhaalmomenten in de voor- en namiddag. Vanaf 30.05.2022  kunnen contractoren in het personeelsrestaurant opnieuw terecht tijdens de middagservice.

 

ONDERHOUDSWERKEN EN PROJECTEN

We vragen aan de contractoren de nodige discipline aan de dag te leggen om waakzaam te zijn voor eventuele symptomen (hoest, kortademig, pijn op de borst, infectie luchtwegen, acuut geur- en smaakverlies, koorts). In geval van symptomen mogen zij niet worden ingezet op de site. Contractoren die ‘positief’ getest zijn op het COVID-19 virus en de voorbije 14 dagen op het Evonik-terrein waren, dienen zich telefonisch te melden bij de Medische Dienst. Als je zelf COVID+ getest bent, moet je 7 dagen in isolatie na begin van de symptomen. Je kan terug aan het werk na de isolatieperiode als je 3 dagen koortsvrij bent en de overige symptomen sterk verbeterd zijn. Na terugkeer werk je met restricties nog 10 dagen na begin symptomen.

Als huisgenoten ziek zijn, wees dan extra waakzaam voor symptomen bij jezelf. Indien inwonende huisgenoten (partner, kinderen, etc...) 'positief' getest zijn op het COVID-19 virus, hangt het gevolg af van je eigen immuniteit. Medewerkers komen preferentieel niet naar de site (voeren bij voorkeur telewerk uit, indien mogelijk of komen enkel on site indien noodzakelijk om minimumbezetting te garanderen).

 • als je niet gevaccineerd bent (=geen basisvaccinatie): de contractor gaat uit voorzorg 10 dagen in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit). De quarantaine kan gestopt worden vanaf dag 7 mits dagelijkse negatieve zelftest tot dag 10. De contractor beperkt de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot dag 10 dag na het laatste risicocontact.
 • als je slechts deels gevaccineerd bent (= basisvaccinatie langer dan 5 maand geleden en geen boostervaccinatie): de contractor gaat uit voorzorg 7 dagen in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit). De quarantaine kan gestopt worden vanaf dag 4 mits dagelijkse negatieve zelftest tot dag 7. De contractor beperkt de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot dag 10 dag na het laatste risicocontact.
 • als je volledig vaccineerd bent (= boostervaccinatie of basisvaccinatie minder dan 5 maand geleden): quarantaine en test zijn niet vereist. Beperkt de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
 • als je herstelcertificaat bezit waarbij de diagnose van COVID-19 minder dan 5 maand geleden werd gesteld): quarantaine en test zijn niet vereist. Beperk de sociale contacten (thuiswerk of werken on site met restricties) tot 10 dagen na het laatste risicocontact.

Indien inwonende huisgenoten een COVID-19 test wegens symptomen hebben laten uitvoeren, waarvan het resultaat nog niet gekend is, gaat de medewerker (die niet of deels gevaccineerd is) uit voorzorg al in quarantaine (en voert bij voorkeur thuiswerk uit) tot het resultaat van de test bekend is. Medewerkers die volledig gevaccineerd zijn of een herstelcertificaat van minder dan 5 maand oud bezitten, moeten niet in quarantaine.

Onderhoudswerken worden uitgevoerd rekening houdend met de “social distancing” maatregelen. Indien door technische (afscherming) of organisatorische (bv. spreiding werktijden, beurtrol) maatregelen de social distance niet mogelijk is (face-to-face contact, samen aan zelfde equipment werken), moeten alle betrokkenen een MNS-masker dragen.

Contractoren zorgen zelf voor MNS-maskers voor hun medewerkers. Werkzaamheden door meerdere personen in controlekamers worden vooraf afgestemd met de VOE.

Contractorfirma’s zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van de opgelegde maatregelen wat hun infrastructuur betreft (werfkeet, oponthoudlokaal…).

Contractoren die in het kader van bv. een stilstand voor huisvesting en transport zorgen voor hun medewerkers zorgen er voor dat zowel bij de huisvesting als het vervoer naar en van de site de richtlijnen van de overheid gevolgd worden.

Contractormedewerkers die gereisd hebben in een gebied dat als donkerrode of grijze zone of zone met heel hoog risico ingedeeld was of buiten de EU/Schengenzone/lijst met “derde landen” en de overheid een quarantaine oplegt eventueel op basis van het PLF (Public Health Passenger Locator formulier), mogen het Evonik terrein niet betreden. Contractormedewerkers die gereisd hebben binnen de EU/Schengen zone/lijst “derde landen” in een gebied dat groen, oranje of rood ingedeeld was door de FOD Buitenlandse Zaken, mogen na terugkomst on site mits de overheid geen quarantaine oplegt na het invullen van het PLF en het strikt toepassen van de COVID-maatregelen (afstand houden, MNS-masker, hygiënemaatregelen).

PBM EN MNS (MUND-NASE-SCHUTZ)-MASKER

De medewerkers wordt gevraagd om spaarzaam met PBM's en hygiëneproducten (desinfectie middel, ...) om te gaan zonder de persoonlijke veiligheid in gedrang te brengen. Er wordt op gewezen dat het verboden is PBM's mee naar huis te nemen voor privégebruik. Het gebruik van mondmaskers tegen besmetting door COVID-19 wordt bij Evonik Antwerpen toegepast conform de richtlijnen van FOD Volksgezondheid.

MNS (Mund-Nase-Schutz)-maskers (ook wel comfort- of chirurgische maskers genoemd), vermijden dat de drager, die mogelijk besmet is zonder zelf symptomen te vertonen, druppels naar de omgeving verspreidt.

Vanaf 23.05.2022 is het gebruik van MNS-masker enkel nog vereist in volgende specifieke situaties:

 • bij de Medische Dienst tijdens directe persoonsgebonden contacten (EHBO, fysieke onderzoeken,…)
 • medewerkers die met restricties moeten werken wegens een COVID-besmetting in het gezin

Op andere plaatsen is het gebruik van het MNS-masker binnen Evonik Antwerpen niet verplicht. Het dragen van een MNS-masker blijft vanuit de overheid aanbevolen in binnenruimtes, bij uitzonderlijke drukte.
Bij het optreden van clusterbesmettingen kan het gebruik van het MNS-masker lokaal en tijdelijk terug verplicht worden.

Elke medewerker dient on site steeds een MNS-masker bij zich te hebben zodat dit opgezet kan worden bij alle verplaatsingen in gesloten gebouwen of indien de afstand van 1,5 m niet aangehouden kan worden.

FFP-2 maskers sluiten nauwer aan dan MNS-maskers en bieden een hogere graad van bescherming indien ze correct en consequent worden gedragen. Het dragen van FFP2- maskers in plaats van MNS-maskers is aanbevolen voor medewerkers die extra kwetsbaar zijn door een medische aandoening (chronisch, immuniteit, kankerbehandeling), medewerkers die met restricties werken na een hoog risicocontact of bij clusteruitbraken na advies van de arbeidsarts.

Bij voorkeur worden technische of organisatorische maatregelen genomen zodat de vaste werkposten voldoende ver van elkaar (> 1,5 m) liggen, van elkaar fysisch afgescheiden zijn (bv. plexi plaat) zijn of er een beperking is van het aantal personen door een beurtrolsysteem (bv. thuiswerk). Het gebruik van MNS-maskers mag geen afbraak doen aan de inspanningen om de social distancing te garanderen.