Antwerpen

senior energy manager

Jeroen Dergent

  • Functie: Senior Energy Manager
  • Vestiging: Evonik Antwerpen, België
  • Segment: Technology & Infrastructure
  • In dienst bij Evonik: 2012
  • Studies: Master Chemical Engineering

Wat heb je gestudeerd en waarom?

Als 18-jarige is het moeilijk om te weten welke richting je uit wil gaan. Ik heb even getwijfeld tussen architectuur en chemie.  Chemie ligt echter meer in mijn natuur en bovendien is jobzekerheid en een goede verloning een belangrijke factor geweest in deze beslissing. Na mijn studies voor bachelor chemie in Hasselt trok ik naar Eindhoven voor een master chemical engineering.

Hoe kwam je bij Evonik Antwerpen terecht?

Tijdens mijn studies kon ik een stage doen in Singapore. Ik vond het heel fijn om in een internationale context te werken en besloot om een werkgever te zoeken met basis in België en met mogelijkheden om internationaal door te groeien. In Singapore zag ik toevallig een bord van de firma Evonik, heb ik mijn sollicitatiebrief van ginder verstuurd en mocht ik bij aankomst terug in België op gesprek komen. Kort daarna kon ik hier beginnen.

Wat houdt je functie precies in?

In 2012 startte ik hier als Assistent Manager Utilities, als rechterhand van het hoofd van de afdeling die zich bezighoudt met de nutsvoorzieningen: gas, water en elektriciteit. In het begin lag de focus vooral op het technische aspect, maar ik groeide steeds meer richting het bredere energieverhaal, wat me erg interesseerde. Ik had meegewerkt om de energienorm ISO50001 in Antwerpen te implementeren. In 2019 kreeg ik dan de kans om dit thema voor het concern internationaal te ondersteunen als Senior Energy Manager. Mijn takenpakket is zeer divers: verzekeren dat we de energienorm aanhouden, het opvolgen van energieverbruik, - stromen en -efficiënties, ondersteuning bij intern en externe audits, implementatie van deze norm op sites en het hele systeem verder digitaliseren. En dit alles op concernniveau. Eerst drie jaar vanuit Hanau, nu terug vanuit een bureau in Antwerpen.

Wat vind je boeiend aan je werk?

De internationale contacten spreken me enorm aan. Bij mijn masterstudies in Eindhoven – net over de grens maar wel zeer internationaal – is de kiem gelegd voor mijn wereldburgerschap. Ik vind het enorm verrijkend om met collega’s uit alle windsteken samen te werken. Ik kan soms de dag beginnen met een meeting met collega’s in Singapore en afsluiten met overleg met mijn Argentijnse collega’s. We werken allemaal voor dezelfde firma, maar bekijken de zaken vanuit een eigen cultuur en met een eigen manier van werken.

Over welke troeven moet je beschikken om jouw job goed te doen?

Je moet technisch goed overweg kunnen met getallen, creatief naar oplossingen kunnen zoeken en een systeem van nul kunnen opzetten. Een vlotte meertaligheid is uiteraard een bonus. En uiteindelijk moet je ook nog goed kunnen communiceren om met verschillende typen mensen samen te werken.

Zijn duurzaamheid en innovatie belangrijk in je job?

In mijn job is dat een no-brainer. Het thema energie is essentieel in een wereld in verandering. Het is dus niet meer dan normaal dat we er allemaal bewust mee omgaan. Als chemische industrie zijn we een belangrijke schakel in de energietransitie en de circulaire economie. Het is niet meer dan logisch dat we onszelf continu verbeteren en in innovatie investeren.